Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Almaidah ayat 48 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 yusuf 13 huud+40 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 al-insyirah ayat 5 16 Ibrahim ayat 7 17 hewan 18 dunia 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 Urusan 21 Aman 22 al-baqarah ayat 168 23 al-maidah ayat 3 24 an-nur+ayat+36 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 Al+hijr+ayat+48 27 ali imran ayat 26 28 Bersyukur 29 surat Al furqan ayat 20 30 Surga 31 lukman+ayat+15 32 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 ar rum ayat 21 35 Memohon ampun 36 surat Al furqan ayat 9 37 menghindari perkelahian 38 kemuliaan 39 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 40 petunjuk 41 al baqarah ayat 261 42 mengharapkan pertemuan 43 Anjing 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 an nisa ayat 59 46 al ahzab ayat 70 47 al baqarah ayat 124 48 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 49 An nahl ayat 120 50 orang tua 51 ibrahim 32 52 QS.Al imran ayat 79 53 ali imran ayat 185 54 al bayyinah ayat 8 55 surat al baqarah ayat 11 56 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 57 Al+Anbiyâ+ayat+73 58 al-maidah ayat 48 59 Surat al maidah ayat 48 60 ikhlas 61 malaikat taat kepada Allah 62 Q.S Al-Maidah ayat 48: 63 Surat Al ikhlas 64 huud+42 65 Faedah hadits At tarmizi no 2292 66 LUKMAN+AYAT+17 67 keluarga 68 Surat AlBaqarah ayat 27 69 menjaga diri 70 SURAT 2 AYAT 168 71 bertakwa 72 al baqarah ayat 30 73 al-an’am ayat 121 74 contoh waqaf la waqafu fih 75 AL BAQARAH AYAT 43 76 MARYAM 77 Al Imran ayat 7 78 LUKMAN+AYAT+18 79 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 80 Ar Rahman ayat 33 81 al a'raf ayat 20 82 rumah 83 yasin ayat 80 84 Al-Baqarah ayat 177 85 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 86 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 87 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 88 hud ayat 61 89 hutang 90 huud+39 91 munafik 92 Ali imran ayat 190-191 93 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 94 LUKMAN+AYAT+19 95 an-nisa ayat 29 96 Cinta 97 al anfal ayat 17 98 al anfal ayat 63 99 ali imran ayat 159 100 surat al-araf 31

Hasil pencarian tentang al-baqarah+ayat+21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ


21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

[[92 ~ AL-LAYL (MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 21 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah dengan...menginfakkan hartanya, bertakwa dan membenarkan adanya hal-hal yang baik, seperti diterangkan pada ayat...Sedangkan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah Swt. menjamin akan menunjuki berbagai jalan petunjuk
Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang