Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 An Naml ayat 6 5 ali imran ayat 19 6 riba 7 niat 8 kiamat 9 wasiat 10 Sedekah 11 Berangsur 12 surah fatir ayat 34 13 Dalam kubur berputus asa 14 ibrahim ayat 7 15 an nur ayat 32 16 Ali imran 110 17 ibadah 18 al baqarah ayat 30 19 surat at tahrim ayat 6 20 ali imran 159 21 al imran 22 al maidah ayat 1 23 An nisa ayat 29 24 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 25 al hujurat ayat 6 26 al+Ali-Imran: 190 27 an nisa ayat 4 28 Al-Maidah ayat 2 29 Takwa 30 Ayat Alquran tentang filsafat 31 nikah 32 Ali imran 130 33 An-Nisa Ayat 9 34 Annisa ayat 1 35 Babi 36 Al Baqarah ayat 275 37 An nisa ayat 1 38 as syura ayat 38 39 al maidah ayat 8 40 surat ar rum ayat 21 41 luqman ayat 13 42 Haji 43 An Nuur ayat 35 44 ali imran ayat 77 45 Kedengkian 46 Al-Mutaffifin+ayat+2 47 Ibrahim 35 48 yasin+ayat+30-38 49 an nahl ayat 90 50 berat 51 Tidak membeda-bedakan 52 al baqarah ayat 20 53 Jiwa 54 sungai 55 At Taubah ayat 105 56 an nisa ayat 7 57 Sapi 58 at tauriq ayat 3 59 Al-Baqarah ayat 233 60 Sabar 61 az zumar ayat 3 62 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 63 Fathir ayat 31 64 surat al kahfi ayat 110 65 Ibrahim ayat 24 66 an-nahl ayat 90 67 jual beli 68 zina 69 Sajian+nenek moyang 70 AL MAIDAH AYAT 5 71 al an'am ayat 165 72 al imran 192 73 Al-Mu'minun Ayat 19 74 ali imran 103 75 Al anfal ayat 9 76 dari 77 Annajm ayat 39 78 Zaitun 79 tulisan assalamualaikum arab 80 anak berkebutuhan khusus 81 Makna surat al baqarah ayat 234 82 ilmu 83 Ibnu katsir 84 zakat 85 waris 86 Munafik 87 tenggelam+bumi 88 Membela diri sesudah teraniaya 89 SURAT AL KAFIRUN 90 At tahrim ayat 6 91 Az Zukhruf ayat 4 92 banjir 93 Hidangan 94 luqman 13 95 gunung meletus 96 ali+imran+134 97 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 98 al+baqarah+ayat+261 99 Al+Maidah+ayat+101 100 Sajian

Hasil pencarian tentang Nabi+meninggal

Dan kesejahteraan) dari Allah (semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal...hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu, yaitu dalam doa Nabi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kesejahteraan) dari Kami (terlimpahkan kepadanya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal...Pada hari itu belum pernah ada pemandangan yang sengeri itu, maka Nabi Yahya selamat daripadanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 158
Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 28
Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 15
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 33
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 240
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat...Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 157
Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih
(Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian sebelumnya) yakni sebelum Nabi Musa; menurut suatu...pendapat ia adalah Yusuf bin Yakub yang usianya dipanjangkan sampai zaman Nabi Musa; atau menurut pendapat...yang lain dia adalah Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Nabi Yakub (dengan membawa keterangan-keterangan...tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian, sehingga ketika dia meninggal...mengirim seorang rasul pun sesudahnya.") selagi kalian masih tetap dalam keadaan kafir atau ingkar kepada Nabi
Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, jangan salatkan jenazahnya dan jangan berdiri di kuburnya
(Sungguh sekiranya) lam berarti sumpah (kamu meninggal) dibaca muttum atau mittum (atau terbunuh) dalam
Aku sungguh merasa khawatir terhadap kerabatku setelah aku meninggal dunia.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal...itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya...(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mereka) terhadap Muhammad (tidaklah akan diterima tobat mereka) jika mereka dalam keadaan sekarat atau meninggal
Dan Nabi saw. sesudah sembilan orang istri itu memiliki Siti Mariah, yang daripadanya lahir Ibrahim,...akan tetapi Ibrahim meninggal dunia semasa Nabi saw. masih hidup.
Ia pun berharap cepat meninggal dunia supaya kejadian ini tidak lagi berarti dan cepat dilupakan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 34
keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal
(Dan tiadalah) Maa bermakna Nafi (Kami turunkan kepada kaumnya) kaum Habib An Najjar (setelah dia meninggal
halaman untuk meninggikan agama demi mendapatkan perkenan Allah, lalu terbunuh di medan perang atau meninggal
Nabi Sulaiman sengaja melakukan demikian sewaktu ia mendengar berita bahwa kedua betis ratu Balqis dan...kepada Balqis, ("Sesungguhnya ia adalah istana licin) dan halus (yang terbuat dari kaca") kemudian Nabi...Maka setan-setan membuat cahaya untuk Nabi Sulaiman, dengan cahaya itu lenyaplah bulu-bulu betisnya....Nabi Sulaiman menikahinya serta mencintainya, kemudian Nabi Sulaiman mengakui kerajaannya....Pada saat ia meninggal dunia umurnya mencapai lima puluh tiga tahun; Maha Suci Allah yang tiada habis
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 234
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan...saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal
(Orang-orang yang wafat) atau meninggal dunia (di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, maka mereka...menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri mereka) untuk kawin setelah suami mereka yang meninggal
Sampai, ketika ia meninggal dunia, kalian berkata, "Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelah Yûsuf
Rabbku telah berbuat baik kepadaku) terhadap diriku (ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara) Nabi...Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...Kemudian Nabi Yakub menjelang ajalnya, sebelum itu ia berwasiat kepada Nabi Yusuf supaya ia dikebumikan...di dekat ayahnya, yaitu Nabi Ishak....Setelah itu Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan ia tinggal di negeri itu sesudah Nabi Yakub meninggal dunia
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 107
dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal
maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal
orang-orang dekat hubungan familinya denganku seperti anak-anak paman (sepeninggalku) yakni sesudah aku meninggal
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
(Mereka meminta fatwa kepadamu) mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan...kalalah; jika seseorang) umru-un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal...mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir; ia meninggal