Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Hukum 11 iman 12 pinjaman 13 Menuntut ilmu 14 ali+imran+191 15 al baqarah ayat 30 16 Kecurangan 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 Ali imran 31 19 Hadits Muslim 20 ali+imran+190 21 adil 22 an nisa ayat 58 23 al maidah ayat 2 24 al ahzab ayat 21 25 zakat 26 al ankabut ayat 51 27 Al hasyr ayat 7 28 al baqarah ayat 4 29 pendidikan 30 Sabar 31 Al-Imran 182 32 Ar Rahman 33 al baqarah ayat 285 34 at tahrim ayat 6 35 zabur 36 ali imran ayat 7 37 an nisa ayat 59 38 al anfal ayat 2 39 khalifah 40 Al+maidah+ayat+135 41 al hujurat ayat 9 42 Surat+al+ghafir+ayat+60 43 akhlak 44 Surat+al+ghafir+ayat+40 45 surat+al hijr+AYAT+36 46 ibrahim 47 jual beli 48 Hadist tentang mu'amlah 49 al+maarij+ayat+35 50 annisa ayat 9 51 Sedekah 52 tanggung jawab 53 al baqarah ayat 2 54 al+maarij+ayat+32 55 Al-Baqarah ayat 151 56 surat+ibrahim+AYAT+44 57 al+maarij+ayat+30 58 yusuf ayat 87 59 Tolong menolong 60 Hadits tentang filsafat 61 ali imran 190 62 tentang murabahah 63 yusuf 87 64 pemimpin 65 Pinjaman uang 66 Az Zariyat ayat 56 67 ali imran 92 68 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 69 an nahl ayat 72 70 gunung 71 Tentang masjid 72 nikah 73 Anggur 74 ali imran 7 75 Surat+Ibrahim+Ayat+52 76 An nisa ayat 4 77 al ikhlas 78 ilmu 79 ikhlas 80 an nisa ayat 1 81 Pemerintahan 82 al maidah ayat 3 83 2154 hadist muslim 84 Niat 85 Hari kiamat 86 al a'raf ayat 31 87 sihir 88 ALI IMRAN AYAT 110 89 surat+ibrahim+AYAT+42 90 al+baqarah+ayat+285 91 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 92 surat An-Nas 93 Muhammad 19 94 an-nisa ayat 29 95 Maryam 96 At-Taubah ayat 122 97 Zikir 98 al maidah ayat 48 99 an nisa ayat 3 100 Hadits tentang muamalah

Hasil pencarian tentang Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan