Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 gunung 7 Zabur 8 saba 16 9 Surat an nahl ayat 44 10 hijrah 11 Tuhan 12 akal 13 Penyakit 14 Injil 15 ibrahim 7 16 Berpikir 17 Dalil+tentang+judi 18 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 21 Surat Al-A’raf Ayat 144 22 Unta 23 Al Maidah ayat 2 24 Kayu 25 at+talaq+ayat+3 26 membunuh 27 Berfikir+positif 28 maryam 16 29 berlomba 30 Cinta+tanah+air+ 31 At taubah ayat 105 32 Saba 13 33 yusuf ayat 111 34 Hikmah 35 dalil+kitab+injil 36 sabar 37 al+lail+ayat+1-2 38 Tajwid+surat+al+anbiya 39 menyelam 40 Kitab+injil+alisra 41 yusuf 69 42 yunus 57 43 domba 44 Ali Imran ayat 164 45 zakat 46 surat+as-syu'ara+80 47 Al imran 130 48 al-A’raf+ayat+204 49 Samiri 50 al+ikhlas 51 Alankabut ayat 10 52 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 53 nafsu 54 al imran 103 55 rayap 56 kebahagiaan 57 Taurat 58 Al+anfal+ayat+82 59 Muhammad 60 saba+16 61 berbahagia 62 takut 63 Pintu+rezeki 64 bermegah 65 An nisa ayat 58 66 judi 67 Hadis kitab zabur 68 maryam+17 69 QS. Ali Imran ayat 104 70 Kesengsaraan dan kemelaratan 71 yunus 72 hadits kitab taurat 73 hadist+al-hujurat+ayat+12 74 Hadist kitab Zabur 75 Pengertian dalil kitab 76 ali imran 47 77 Surat Al alaq 78 Berakal 79 Al bayyinah ayat 1 80 al hujurat ayat 13 81 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 82 Sakit 83 ar-rum ayat 41 84 at taubah ayat 36 85 ali imran 159 86 dalil+kitab+zabur 87 lalat 88 penghidupan 89 dalil+naqli+kitab+al quran+arab 90 anisa ayat 20 91 kahf ayat 10 92 Ar+rahman+26 93 Surat an nisa ayat 115 94 Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” 95 Tafsir surah az zumar ayat 5 96 Al imran 159 97 at tahrim ayat 6 98 al+baqoroh+ayat+185 99 ali+imran+134 100 Surat Al-Imran Ayat 200

Hasil pencarian tentang berpendapat

terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 6
Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Imam Sibawaih berpendapat bahwa lafal Kaana di sini adalah Zaidah.
(Dan berpendapat) yakni telah mengetahui (orang-orang yang diberi ilmu) yang dimaksud adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
Kemudian kami berpendapat--karena takut barang-barang perhiasan itu akan membawa sial bagi kami--untuk
bodoh dan salah, serta tidak sesuai dengan kepribadianmu yang kami kenal pintar dan bijaksana dalam berpendapat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli
Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan dari orang-orang Nasrani (padahal sekali-kali tidak
Sedangkan Nabi Sulaymân berpendapat bahwa kambing itu diberikan kepada pemilik ladang untuk sementara
telah hancur, kemudian ia cerai-beraikan tulang itu di hadapan Nabi saw. seraya berkata, "Apakah kamu berpendapat
tatkala mereka hendak berburu ikan para penduduk kota terbagi suaranya menjadi tiga bagian; sebagian berpendapat
Namun sebagian arkeolog berpendapat bahwa bukit itu berada di sebelah timur Aqabah.
Tetapi Syafii dan ulama lainnya berpendapat bahwa sai adalah rukun dan hukum fardunya dinyatakan oleh
Qatâdah berpendapat, letaknya di daerah pasir pinggir laut yang ditumbuhi tanaman di negeri Yaman.
Imam Syafii berpendapat jika memberikannya secara sekaligus kepada seorang miskin saja dianggap kurang
Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk salah seorang nabi.
Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa riba yang pertama sajalah yang dengan tegas diharamkan