Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 Al+hujurat+ayat+13 9 angin 10 tentang kurban 11 ali imran 103 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 zakat 14 al qalam ayat 4 15 Al Baqarah ayat 285 16 surah al baqarah ayat 2 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 ali imran 190 19 al hujurat ayat 13 20 Sedekah 21 saba 15 22 Ibrahim Ayat 7 23 al baqarah ayat 177 24 luqman ayat 12 25 ali imran 26 at tahrim ayat 6 27 talak 28 ali imran 159 29 maryam 30 an nisa ayat 59 31 Al hujurat ayat 9 32 al hajj ayat 7 33 beriman kepada allah 34 Al baqarah ayat 30 35 Al ahzab ayat 21 36 al baqarah ayat 285 37 hawa 38 miskin 39 Terbit 40 al-a'raaf+7 41 upah 42 al maidah ayat 8 43 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 44 surat+38+ayat+72 45 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 46 Al baqarah ayat 229 47 kafir 48 Muslim itu bersaudara 49 al anfal ayat 60 50 surat al araf ayat 54 51 an nisa ayat 29 52 surat+at+tagabun+ayat+1 53 Rumah 54 Pendidikan islam sebelum menikah 55 ali imran 104 56 riba 57 Surah Al Maidah ayat 15-16 58 at taubah ayat 60 59 Alat pembelajaran 60 al-hujurat ayat 9 dan 10 61 ar rad ayat 11 62 yunus ayat 3 63 Cahaya Allah 64 Yusuf 87 65 Melaksanakan haji 66 al ikhlas 67 pendidikan 68 Larangan merusak alam 69 alhadid ayat 7 70 Surah Hud ayat 114 71 Al baqarah ayat 275 72 al+maidah+ayat+122 73 Harta rampasan perang 74 keutamaan sholat 75 an nisa ayat 93 76 surat as saffat ayat 113 77 Al-Hasyr Ayat 18 78 al maidah ayat 1 79 al baqarah ayat 3 80 qs al isro ayat 1 81 surat+al-anbiya+ayat+22 82 hati bani adam 83 al maidah ayat 2 84 Boros 85 Materi pendidikan islam 86 malaikat 87 adam 88 surat al-anbiya ayat 22 89 Ghafur ayat 78 90 luqman 91 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 92 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 93 Matahari di bawah arsy 94 yusuf 111 95 al imran 96 Al-fajr ayat 27-30 97 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 98 al baqarah ayat 282 99 Tentang fenomena alam 100 Surah as saba' ayat 44

Hasil pencarian tentang Aku+tinggalkan+kepada+kamu+dua+perkara+dan+kamu+tidak+akan+sesat+selagimana+kamu+berpegang+dengannya+iaitu+kitab+Allah+(al-Qur’an)+dan+sunnah+Nabi-Nya+(Sunnah+Nabi+SAW).”+(Hadis+Riwayat+Imam+Malik)

Apakah yang Anda maksud Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat sebagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik)?
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 62
Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali...tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 137
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi...dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 43
karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat....Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri....Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang...Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula)...akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.
yang berbeda keinginannya (dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.") dengan...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...mereka lakukan itu adalah perkara batil.
Jagalah dirimu) peliharalah dirimu dan berbuatlah kamu untuk memperbaikinya (tiadalah orang yang sesat...Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan makna tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat ialah...Dalam hadisnya Al-Khusyani mengatakan, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang makna ayat ini; kemudian...beliau menjawab, 'Saling perintah-memerintahkanlah kamu sekalian kepada kebaikan, dan saling cegah-mencegahlah...Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain-lainnya (hanya kepada Allahlah kamu semuanya kembali,
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya....(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu....Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,
(Katakanlah,) pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi saw. ("Hai manusia!...Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi...; tidak ada Tuhan selain Dia; yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan...rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya) yakni Alquran (dan...ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.") artinya kamu akan mendapat bimbingan hidayah.
Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh...Kemudian Allah swt. menjelaskan kepada Nabi-Nya tentang pemutusan ampunan, yaitu melalui firman-Nya,...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Munafiqun 6)....(Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya....Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik).
Sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami) Muhammad (mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa...yang kamu sembunyikan dari Alkitab) yakni kitab Taurat dan Injil seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat...Nabi saw....(dan banyak pula yang dibiarkannya) di antara demikian sehingga tidak diungkapkannya jika tidak ada kepentingannya...(Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah) itulah dia Nabi saw.
(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib..., lalu Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan...hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada...mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 231
Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah...diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah)....Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu....Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Maka, jangan lagi kamu ikuti orang-orang musyrik dan Ahl al-Kitâb setelah kamu mendapat wahyu dan ilmu...Jika kamu masih mengikuti mereka, kamu tidak akan mempunyai penolong yang dapat membelamu dari siksa...Allah....Kata-kata itu ditujukan kepada Rasulullah saw. dan juga, lebih-lebih, orang-orang Mukmin....Peringatan kepada orang-orang Mukmin itu bersifat sebenarnya, sedangkan untuk nabi bersifat menerangkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 158
Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai...kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan..., maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada...kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".
(Sesungguhnya kamu) khithab ini ditujukan kepada Nabi saw....(akan mati dan mereka akan mati pula) kelak kamu akan mati dan mereka kelak akan mati pula, maka tidak...Ayat ini diturunkan sewaktu mereka merasa lambat akan kematian Nabi saw.
(Dan mereka tidak menghormati) orang-orang Yahudi itu (Allah dengan penghormatan yang semestinya) artinya...dengan pengetahuan yang semestinya (di kala mereka mengatakan) kepada Nabi saw., yaitu sewaktu mereka...mendebat Nabi saw. dalam masalah Alquran ("Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia."...dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu) dengan memakai ya dan ta pada tiga tempat (lembaran-lembaran...karena tidak terdapat di dalam kitab Taurat, maka hal itu membuat kamu ragu dan berselisih paham tentang
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...kitab Sahih Bukhari dan Muslim....Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...Lalu Nabi saw. menjawab, "Berada di shirath."...menghadap kepada Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.)
(Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-Nya) yakni Nabi saw. tentu saja, (Dan mereka mempertakuti...kamu) khithab ini ditujukan kepada Nabi saw. sendiri (dengan sesembahan-sesembahan yang selain Allah...) yakni, berhala-berhala; maksud mereka, bahwa berhala-berhala itu akan membunuhnya atau akan membuatnya...(Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami"....Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang...Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 44
), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada...kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya....Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku....Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit....Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan perang itu terserah...menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah saw. membagi-bagikan harta rampasan itu secara...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu...bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu) yakni jalinlah kembali...Allah dan rasul-Nya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman.") yang benar-benar beriman.
Mereka telah meminta kamu, wahai Muhammad, untuk memperlihatkan mukjizat kepada mereka, sebagaimana yang...dibawa oleh Mûsâ dan nabi-nabi Banû Isrâ'îl....Cukuplah bagi Kami untuk menguatkan kamu dengan al-Qur'ân....Sesungguhnya apabila Kami tidak memperkuat nabi yang datang terakhir dengan mukjizat yang dimiliki oleh...akan memberikan kepadanya mukjizat yang lebih baik dari itu atau sebanding dengannya dalam memperkuat
(Janganlah kamu berdiri) melakukan salat (dalam mesjid itu selama-lamanya) kemudian Nabi saw. mengirimkan...Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih) artinya, Allah akan memberikan pahala kepada mereka....Lafal al-muththahhiriina asalnya ialah al-mutathahhiriina kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf tha...Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Uwaimir bin Saidah, bahwasanya...Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan kami mempunyai
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya...yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan) di atas shirath/jembatan (dan Dia mengampuni kalian....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...dikehendaki-Nya....Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak....Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...kepada Nabi Musa, "Hai Musa!...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...Lafal Khubran berbentuk Mashdar maknanya kamu tidak menguasainya, atau kamu tidak mengetahui hakikatnya
Tidakkah kamu heran, wahai Nabi, melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan...kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu?...Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...dan kerusakan....Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu.
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Nabi saw. akan keimanan pamannya yaitu Abu Thalib...(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi) supaya ia mendapat...hidayah (tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui)
Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul- Nya dan...Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur'ân dan sunnah Rasul-Nya agar...Karena, Allah telah menurunkan al-Qur'ân kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya....Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat....Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur'ân, adalah yang terbaik
Dan sesungguhnya berita tentang al-Qur'ân yang diturunkan dari sisi Allah kepada Muhammad saw. ini telah...termaktub dalam kitab suci-kitab suci para nabi sebelumnya.