Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Allah 3 Al Baqarah ayat 30 4 al mulk ayat 2 5 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 6 Islam 7 surga 8 riba 9 Ayat nabi nuh 10 surat+An-Najm+ayat+38 11 tolong menolong 12 ar rahman 13 Sabar 14 YUNUS 5 15 al baqarah ayat 275 16 yunus 17 al imran 104 18 al-Hujurat ayat 13 19 al hijr ayat 9 20 al baqarah ayat 233 21 Al Hujurat Ayat 13 22 surah+al+baqoh+ayat+222 23 QS. Al-Baqarah ayat 124 24 ali imran 133 25 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 26 dimana Allah 27 ali imran ayat 159 28 Nabi saw 29 pendidikan 30 Munafik 31 Al-Baqarah ayat 152 32 Yusuf 87 33 ayat 145 34 Allah Tuhan 35 An naml ayat 19 36 Q.S. Fathir ayat 2 37 Ali imran 139 38 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 39 Surah Ali-Imran ayat 114 40 Belajar 41 katakan 42 ali imran 103 43 ibrahim 1 44 al hijr 45 puasa 46 luqman 13 47 annur ayat 3 48 Pecahan 49 Maryam ayat 54 - 65 50 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 51 khalifah 52 QS. al-Luqman ayat 10 53 Ayat 42 54 Surat Ar-rahman ayat 19 55 Tafsir tentang teknologi 56 Bertaubat kami hapus 57 Kandungan+surat+Al+anfal 58 gunung 59 IMAN 60 Tuhan tiga 61 AT TAHRIM AYAT 6 62 ali imran 8 63 an nahl ayat 97 64 Surat+albaqaroh+1-13 65 Menjaga kesehatan 66 ashshof ayat 61 67 AN NISA AYAT 29 68 bersyukur atas rezeki 69 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 70 bekerja 71 rezeki 72 Ali imron ayat 102 73 waktu 74 luqman 75 Surah an nisaa ayat 101 76 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 77 Al baqarah ayat 31 78 balasan perbauatan buruk 79 Nabi Isa adalah anak Allah 80 yunus 57 81 anak Allah 82 Surat an Nisa ayat 142 83 az zukhruf ayat 11 84 nabi ilyas 85 al baqarah ayat 255 86 Tuhan 87 Boros 88 Abu daud 1740 89 kemarau 90 mensucikan diri 91 Sedekah 92 masjid 93 menyucikn diri 94 al maidah ayat 90 95 al a'raf ayat 58 96 al+mutaffifin ayat+1-3 97 surat+ke+9+ayat+34 98 hud ayat 6 99 surat+at+thaa+haa+ayat+114 100 ali imran 130

Hasil pencarian tentang Barang+siapa+berada+dalam+perkara+syubhat+maka+sama+halnya+ia+berada+dalam+keharaman.”+(HR+al-Bukhari+Muslim).

(Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) melanggar...batas kehalalan menuju kepada keharaman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat-ayat Kami) Alquran (adalah pekak) tidak dapat mendengarkannya dengan pendengaran yang meresap ke dalam...hati lalu menerimanya (bisu) tidak dapat mengucapkan perkara yang hak (lagi berada dalam gelap-gulita...(Siapa yang dikehendaki Allah) ia tersesat (niscaya disesatkan-Nya....Dan siapa yang dikehendaki-Nya) mendapat petunjuk (niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan) titian
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 75
Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang...baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka...mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya".
dengan makna yang terkandung dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Barang siapa yang menaati rasul,...sesungguhnya ia telah menaati Allah."...(Tangan kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada Nabi saw....kepada mereka (maka barang siapa yang melanggar janjinya) yakni merusak baiatnya (maka sesungguhnya...ia hanya melanggar) karena itu akibat dari pelanggarannya akan menimpa (dirinya sendiri dan barang siapa
(Katakanlah) kepada mereka, ("Barang siapa yang menjadi musuh Jibril) maka silakan ia binasa dengan kebenciannya...(Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya) maksudnya Alquran (ke dalam hatimu dengan seizin) atau perintah...(Allah, membenarkan apa-apa yang berada di hadapannya) yaitu kitab-kitab suci yang turun sebelumnya
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 48
Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang...berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
(Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Rabbmu) terhadap mereka, sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya...(dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan...(ketika ia berdoa) kepada Rabbnya (sedangkan ia dalam keadaan marah) terhadap kaumnya, hatinya penuh...dengan kemarahan sewaktu ia berada di dalam perut ikan besar itu.
sebagai celaan dan membangkitkan keheranan (padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasul-Nya pun berada...Barang siapa yang berpegang teguh) atau mengikuti (agama Allah, maka sesungguhnya ia telah dibimbing
(Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan) yaitu berada di dalam surga; atau dengan kata lain kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 7
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah...Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 21
Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
(Maka dengan serta-merta mereka) yakni semua makhluk (bangun) berada di permukaan bumi dalam keadaan...hidup, yang sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari...akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka).
Ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Maryam yang ada di dalam al-Qur'ân, saat ia menjauhkan diri dari...keluarganya dan dari manusia ke suatu tempat yang berada di sebelah timur dari tempat tinggalnya.
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah...kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari".
manusia digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam...hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim....Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...Lalu Nabi saw. menjawab, "Berada di shirath."
(Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh) amal-amal ketaatan (dan ia dalam keadaan beriman, maka...ia tidak khawatir akan diperlakukan tidak adil) dengan diberatkan dosanya (dan tidak pula akan pengurangan
Ia akan berada dalam siksaan itu selama-lamanya.
Allah berfirman (Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa) yakni dalam...keadaan kafir, sebagaimana Firaun (maka sesungguhnya baginya neraka Jahanam....Ia tidak mati di dalamnya) sehingga ia dapat istirahat dari kepedihan azab (dan tidak pula hidup) dengan
(Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan...Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan...beriman, maka mereka akan masuk surga) dapat dibaca Yudkhaluuna atau Yadkhuluuna (mereka diberi rezeki
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah terlebih dahulu siapa orang yang akan diperangi...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat...Dan kalian, wahai orang-orang Mukmin, dulu juga berada dalam kekufuran, kemudian Allah menunjuki kalian...Maka telitilah orang-orang yang kalian temui.
Cerita yang dikisahkan al-Qur'ân kepadamu, Muhammad, mengenai orang-orang pilihan Allah, itu termasuk...perkara gaib yang diwahyukan Allah kepadamu....Engkau tidak berada di antara mereka saat mereka mengadakan undian dengan anak panah untuk menentukan...siapa yang mengasuh Maryam.
(Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai) lafal raadhiyah berarti mardhiyah, artinya diridai
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 12
Berada dalam jannah kenikmatan.
(Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, "Mohonkanlah...kepada Rabb kalian supaya Dia meringankan daripada kami barang sehari) atau selama sehari (dari azab
(Kemudian Kami jadikan ia) manusia atau keturunan Adam (dari nuthfah) yakni air mani (yang berada dalam
Memang ketika Nabi saw. memasuki kota Mekah, beliau menemukan tiga ratus enam puluh berhala berada di...sekitar Kakbah, kemudian Nabi saw. menusukinya dengan tongkat yang berada di tangannya sehingga semuanya...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (kehidupan sekarang) yakni perkara duniawi (maka Kami...yang juga disertai pengulangan huruf jar (dan Kami tentukan baginya) di akhirat kelak (neraka Jahanam; ia...akan memasukinya) dijebloskan ke dalamnya (dalam keadaan tercela) terhina (lagi terusir) dijauhkan dari
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 61
Mereka berkata (lagi): "Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah...azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka".