Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Berfikir+positif 12 lokasi yang memudahkan 13 Rezeki 14 an nisa ayat 58 15 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 16 saba 16 17 al+ikhlas 18 at taubah ayat 105 19 at taubah ayat 60 20 sombong 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Bumi bulat 23 Hikmah 24 Jibril 25 al+lail+ayat+1-2 26 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 27 Al maidah ayat 48 28 Hadist kitab Zabur 29 surat+thaha+ayat+126 30 an nisa ayat 1 31 dalil+kitab+Zabur 32 Injil 33 al maidah ayat 2 34 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 35 Sakit 36 Zina 37 al baqarah ayat 188 38 Ali Imran 159 39 al hujurat ayat 13 40 anjing 41 AS+SAJADAH+AYAT+6 42 yusuf ayat 111 43 dalil+kitab+injil 44 Pengertian dalil kitab 45 Al Baqarah ayat 2 46 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 47 yusuf 69 48 Lalai 49 Menyelam 50 Melindungi 51 al+hijr+22 52 Hadis kitab zabur 53 hr+muslim+288 54 Ayat ayat larangan zina 55 at tahrim ayat 6 56 hadits kitab taurat 57 surat+thaha+ayat+125 58 Jihad 59 al-A’raf+ayat+204 60 Samiri 61 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 62 Surat An Naas ayat 6 63 Bergelimang dosa 64 hambur hamburkan harta 65 luqman 27 66 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 67 surat annisa ayat 29 68 luqman 13-19 69 penetapan harga 70 ar ra'du ayat 11 71 rasul nabi hamba allah manusia 72 Surat-ad-dahr-ayat-23 73 Al hijr 74 74 tindak kekerasan 75 Tuhan 76 Usaha 77 al imran 139 78 surat ghafir ayat 49 79 Al Imran ayat 159 80 Ali Imran 92 81 Hadis+tentang+kitab+Injil 82 AL HASYR AYAT 18 83 ali+imran+110 84 Ibrohim ayat 7 85 Negeri yang dijanjikan 86 akal 87 ali imran ayat 159 88 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 89 ar+ra'du+ayat+11 90 gagak 91 Arsy 92 al+baqoroh+ayat+185 93 an-nisa+ayat+160 94 wanita 95 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 96 Ali imran 97 Ar rum ayat 41 98 luqman 13 99 kafir 100 al jumuah ayat 9

Hasil pencarian tentang Berkasih+sayang

terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 17
pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih...sayang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bersabar) di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi perbuatan kemaksiatan (dan saling berpesan untuk berkasih...sayang) terhadap semua makhluk.
(Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang...(Mereka itulah) orang-orang yang tidak mau berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 22
Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan
sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan karuniakanlah aku kasih sayang-Mu..., karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 29
utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih...sayang sesama mereka.
putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan dan kasih sayang-Nya...Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak
beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang...) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi dan Allah swt. mencintai
Dialah yang telah berjanji memberikan kelembutan dan kasih sayang-Nya, sementara para malaikat-Nya memohonkan...Kasih sayang Allah amat besar pada orang-orang yang beriman.
Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam
siksa Allah dan teguhlah dalam beriman kepada Rasul- Nya niscaya Dia akan memberi dua bagian dari kasih sayang-Nya...Ampunan Allah amat luas dan kasih sayang-Nya begitu banyak.
berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan berilah kami kasih sayang-Mu...Engkau adalah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang."
Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki,...Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
Sesungguhnya Tuhan yang harus kalian percayai dan ikuti ketentuan-ketentuan-Nya itu, memiliki kasih sayang...Kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menakuti-Nya itu berbentuk penundaan hukuman....Namun demikian, para pendusta itu tidak boleh terlena oleh keluasan kasih sayang Allah, sebab siksa-Nya
Hal itu Kami lakukan sebagai wujud kasih sayang Kami kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang...lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti dia.
Dalam menerangkan kasih sayang-Ku dan siksa-Ku di dunia, ceritakanlah kepada mereka kisah beberapa malaikat
bermaksud agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih baik sikap beragamanya, lebih berbakti dan lebih sayang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 96
beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang
taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan kasih sayang
Dialah satu-satunya Tuhan yang melimpahkan kebaikan dan yang kasih sayang-Nya amat besar.
Akan tetapi Kami tidak menenggelamkan mereka karena kasih sayang Kami.
(Dan Aku telah melimpahkan) sesudah Firaun mengambil anakmu darimu (kepadamu kasih sayang yang datang...daripada-Ku) supaya semua orang merasa kasih sayang kepadamu, lalu Firaun akan merasa sayang kepadamu
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
Mereka juga Kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Kami, dan benar-benar
jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih sayang
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya.
Kamu terusir dari naungan kasih sayang-Ku dan dari tempat yang terhormat.
Oleh karena itu, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. '