Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Ibrahim ayat 7 14 hewan 15 dunia 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 al-baqarah ayat 168 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 Urusan 23 huud+40 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 al-insyirah ayat 5 26 ar rum ayat 21 27 Memohon ampun 28 surat Al furqan ayat 9 29 Al+Anbiyâ+ayat+73 30 Anjing 31 an nisa ayat 59 32 al ahzab ayat 70 33 al baqarah ayat 124 34 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 35 Surga 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 An nahl ayat 120 38 menghindari perkelahian 39 orang tua 40 petunjuk 41 kemuliaan 42 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 43 QS.Al imran ayat 79 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 al baqarah ayat 261 46 mengharapkan pertemuan 47 ali imran ayat 185 48 al bayyinah ayat 8 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 surat al baqarah ayat 11 51 Surat al maidah ayat 48 52 ikhlas 53 al-maidah ayat 48 54 ali imran ayat 26 55 Al+hijr+ayat+48 56 Bersyukur 57 ibrahim 32 58 surat Al furqan ayat 20 59 lukman+ayat+15 60 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 61 ali imran ayat 159 62 surat al-araf 31 63 surat+Asy+syuara+ayat+157 64 Surat+Al+-+Baqarah : 269 65 LUKMAN+AYAT+13 66 Kitab belakang 67 ali+imran+147 68 al hijr ayat 9 69 Al+waqiah+ayat+37 70 Al-Baqarah · Ayat 286 71 al baqarah ayat 28 72 Memaafkan 73 LUKMAN+AYAT+14 74 Hati bersih 75 al+baqarah+ayat+251 76 tumbuhan berdzikir 77 Ibrahim 25 78 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 79 penyakit gula 80 Nafas 81 Al Isra ayat 26 82 al haj ayat 41 83 surat al baqarah 84 LUKMAN+AYAT+16 85 al an am ayat 32 86 surat al baqarah ayat 219 87 besi 88 surah al-an’am ayat 136 89 yunus 90 SURAT LUKMAN 91 Rezeki 92 Quran tentang negara aman 93 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 94 al fatihah ayat 1 95 Ayat keras hati 96 Beriman 97 Zakat fitrah 98 an nahl ayat 43 99 an nisa ayat 135 100 LUKMAN+AYAT+17

Hasil pencarian tentang Hendaklah+kalian+saling+memberi+hadiah,+karena+hal+itu+akan+membuat+kalian+saling+mencintai

, seperti yang telah Kami sebutkan tadi (Kami bangunkan mereka) Kami bangkitkan mereka (agar mereka saling...mereka memasuki gua ketika matahari mulai terbit, dan mereka bangun sewaktu matahari terbenam, maka oleh karena...lagi) seraya menyerahkan pengetahuan hal tersebut kepada Allah (Rabb kalian lebih mengetahui berapa...dia membawa makanan itu untuk kalian, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali...menceritakan hal kalian kepada seseorang pun).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dalam hal saling tolong-menolong dan saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara...kalian dan mereka....(Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu) yakni melindungi kaum Muslimin...dan menekan orang-orang kafir (niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar)...karena kekafiran bertambah kuat sedangkan Islam makin melemah keadaannya.
Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, ketika kalian masih saling...Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam....Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat...Demikian pula apabila kedua belah pihak (suami-istri) saling berkenan untuk membuat akad baru dan berkeinginan...Demikianlah, hal itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi siapa yang beriman dari kalangan kalian...Norma-norma hukum yang demikian itulah yang akan meningkatkan keterkaitan sosial yang baik, dan membersihkan...diri kalian dari noda dan bentuk hubungan masyarakat yang meragukan.
Inilah kalian (Banû Isrâ'îl) yang saling membunuh satu sama lain....Kalian saling mengusir satu sama lain dari kampung halamannya, dengan cara saling menolong dalam berbuat...Dan apabila kalian ditanya, "Apakah yang membuat kalian menebus mereka?"...Apabila dua kabilah Arab itu saling berperang, maka sekutu-sekutu masing-masing ikut bergabung dengan...kalian bersama dengan musuh-musuh kalian', mereka menjawab 'karena Allah memerintahkan kami di dalam
mendoakan dan saling mencintai....) baik sedikit maupun banyak, dimana apabila ghil itu tidak ada, maka akan tetap kebalikannya, yaitu...doa tersebut menghendaki demikian, dan agar mereka mencintai saudara mereka sebagaimana mereka mencintai...Ayat ini juga menunjukkan bahwa hal itu termasuk hak-hak kaum mukmin yang satu dengan yang lain....sempurnanya rahmat Allah, sangat sayang, serta berbuat ihsan kepada mereka yang di antaranya adalah dengan memberi
Allah yang kalian sembah....Antara kita telah terjadi saling bermusuhan dan saling benci, dan tidak akan hilang kecuali jika kalian...kekuasaan apa-apa atas hal-hal yang akan Allah lakukan," tidak termasuk dalam hal yang harus diteladani...Sebab, Ibrâhîm mengatakan itu sebelum tahu bahwa ayahnya tetap bersikeras memusuhi Allah....Setelah Ibrâhîm tahu hal itu, ia lepas tangan dari ayahnya.
yakni iblis (pekerjaan mereka) iblis memberikan semangat kepada mereka untuk menghadapi kaum Muslimin, hal...(Maka tatkala saling lihat-melihat) saling berhadap-hadapan (kedua pasukan itu) pasukan kaum Muslimin...berkata,) tatkala mereka, yaitu pasukan kaum kafir berkata kepadanya, "Apakah engkau mau membuat kami...("Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian) dari melindungi kalian (sesungguhnya saya dapat melihat...Dia akan membinasakan saya (Dan Allah sangat keras siksa-Nya).
hal saling tolong-menolong dan waris-mewarisi....yang kalian peroleh (sebelum mereka berhijrah) akan tetapi ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang terdapat...(Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian...dengan mereka) yakni ada perjanjian pertahanan bersama, maka kala itu janganlah kalian menolong mereka..., karena akan merusak perjanjian yang telah kalian buat bersama dengan kaum itu.
Ingatlah ketika kalian membunuh seseorang dan saling berkelahi serta saling berbuat kejahatan....Lalu kalian saling menuduh mengenai pembunuhan itu....Allah mengetahui hakikat kejadian itu, dan Dia akan menyingkap dan menunjukkannya meskipun kalian menutupinya
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah...dan laranganku, karena aku adalah penyampai risalah Allah....Hal itu akan membuat Allah mencintai dan memberimu pahala, yaitu melalui pemberian karunia kepadamu dan
Dan karena kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.
semut-semut sekalian, masuklah ke tempat persembunyian kalian, agar tidak binasa oleh Sulaymân dan balatentaranya...karena mereka tidak merasakan keberadaan kalian!"...Di antara hal-hal unik yang merupakan keistimewaan hewan jenis ini, antara lain, adalah ketajaman indera...Kelompok-kelompok semut itu, pada saat bertemu, saling bertukar omongan dengan penuh perhatian dan saling...berat, dia akan menggerakkan barang bawaan itu dengan kaki belakang dan mengangkatnya dengan lengan.
laksanakan ketetapan Kami terhadap Banû Isrâ'îl yang telah Kami catat dalam al-Lawh al-Mahfûzh, bahwa mereka akan...membuat kerusakan di Bayt al-Maqdis sebanyak dua kali....ditandai dengan tersebarnya kezaliman, ditinggalkannya hukum-hukum Tawrât, dibunuhnya para nabi dan saling...Allah akan memperluas kekuasaan kalian yang membuat kalian semakin sombong dan zalim.
(Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berbantah-bantahan) saling bersengketa di...antara sesama kalian (yang menyebabkan kalian menjadi gentar) membuat kalian menjadi pengecut (dan hilang...kekuatan kalian) kekuatan dan kedaulatan kalian lenyap (dan bersabarlah....Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar) Dia akan memberikan bantuan dan pertolongan-Nya.
Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia..., janganlah kalian lakukan itu demi berbuat dosa, menyakiti orang lain atau melanggar perintah Rasul!...Sebaliknya, lakukanlah pembicaraan rahasia itu dalam hal saling berpesan untuk berbuat baik dan menghindari...Kemudian takutlah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kalian akan digiring setelah dibangkitkan dari kematian
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Tetapi, apabila kalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakiti salah seorang...Kalian berkewajiban memperbaiki diri, membangun rumah tangga atas dasar perbaikan, bukan perusakan, dan...Allah tentu akan mengampuni dosa kalian dan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, karena Dia Maha
turun sebelum itu sebagaimana perintah dan seruanmu....hadapan Allah swt., Pencipta dan Penguasa urusan mereka, kamu pasti akan mendapatkan suatu hal yang...menakjubkan dari sikap mereka yang saling melemparkan tuduhan....Kaum lemah dari kalangan orang-orang zalim itu berkata kepada para pembesar, "Kalau bukan karena kekuasaan...kalian, kami pasti akan menjadi orang beriman."
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling...Suatu hari ketika kalian lari. Saat itu, tak seorang pun dapat melindungi kalian dari Allah....Barangsiapa yang disesatkan Allah--karena Dia tahu bahwa orang itu lebih memilih kesesatan daripada petunjuk...--maka tak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk."
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling...Suatu hari ketika kalian lari. Saat itu, tak seorang pun dapat melindungi kalian dari Allah....Barangsiapa yang disesatkan Allah--karena Dia tahu bahwa orang itu lebih memilih kesesatan daripada petunjuk...--maka tak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk."
Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah nabi kecuali seizin penghuninya saat kalian...Jika kalian telah disuguhi makanan, segeralah pulang dan jangan saling mengadakan perbincangan....di dalam rumahnya, sebenarnya hal itu sangat menyakiti hatinya....dari balik tabir, karena hal itu akan lebih dapat menjaga kesucian hati mereka dan hati kalian sendiri...Sesungguhnya dalam pandangan Allah tindakan demikian itu merupakan dosa yang besar. (1). (1) Lihat catatan
Mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur dalam keadaan seperti itu....Seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kalian tertidur?"...Karena merasa tidak yakin akan hal itu mereka mengatakan, "Serahkan saja urusan ini kepada Allah, karena
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kalian kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya...beriman, mereka tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun bagi Allah dengan kekufurannya itu....Allah Mahasuci dari itu semua....Sebaliknya, mereka pun mencintai Allah dan taat kepada-Nya....Mereka bersikap merendah dan saling menyayangi sesama Mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir
dan perenungan secara tulus ikhlas, baik hal itu kalian lakuan secara terpisah--berdua-dua--agar kalian...saling membantu dalam permenungan, ataupun secara sendiri-sendiri agar kalian dapat mencermatinya secara...Setelah itu, pikirkanlah mengenai hal-ihwal kawan kalian (Muhammad) yang berada di tengah-tengah kalian...Sungguh, Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan siksa yang pedih yang ada di hadapan...kalian."
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan....Mereka yang melakukan hal itu menjadi terpecah ke dalam beberapa kelompok dan saling berselisih dalam...Mereka yang berpecah dan berselisih itu akan mendapatkan siksa yang amat besar.
Begitulah kamu sekalian, wahai orang-orang Mukmin: mencintai orang-orang kafir-munafik itu karena hubungan...kekerabatan, persahabatan, atau cinta kasih, sementara mereka tidak mencintai kalian karena fanatik...Padahal, kalian mengimani semua kitab yang diturunkan....Katakan, wahai Nabi, "Bawalah kebencianmu itu sampai mati!...Allah Maha Mengetahui segala yang tersimpan dalam dada, dan akan membalas kalian atas hal itu."
Ingatlah ketika kalian berjanji kepada Kami di dalam Tawrât, bahwa kalian tidak akan saling melakukan...pertumpahan darah sesama kalian dan tidak akan saling mengusir dari kampung halaman....Ini adalah janji yang kalian akui keberadaannya di dalam kitab kalian, dan kalian juga bersaksi akan
(Telah membuat kalian lalai) atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah (bermegah-megahan) yaitu...saling bangga-membanggakan harta, anak-anak dan pembantu-pembantu.
-deskripsi"> Ada yang menafsirkan, “saling melindungi” di sini dengan saling tolong-menolong...dan mewarisi, oleh karena itu tidak ada waris-mewarisi antara kamu dengan mereka (orang-orang kafir)...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu adalah keharusan...adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin, berwala’ (mencintai) dengan mereka, saling tolong-menolong
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa...mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur....Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan...Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.