Paling Sering Dicari

1 Ar rahman 2 sabar 3 an+nisa+ayat+21 4 Al Mulk ayat 2 5 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 6 tolong menolong 7 Islam 8 al maidah ayat 2 9 al hijr ayat 9 10 surga 11 Ali Imran ayat 159 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 shalat 14 yunus 15 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 16 Al Baqarah ayat 30 17 al baqarah ayat 233 18 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 19 al baqarah ayat 2 20 Al Hujurat Ayat 13 21 hadits shalat 22 QS. Al-Baqarah ayat 124 23 Muslim 24 pecahan 25 Nabi saw 26 al imran 104 27 dimana Allah 28 YUNUS 5 29 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 30 Anak allah 31 puasa 32 surah+al+baqoh+ayat+222 33 Munafik 34 muhammad 35 35 Zikir 36 ayat 145 37 al-Hujurat ayat 13 38 Allah 39 wanita 40 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 41 Nabi Isa adalah anak Allah 42 waris 43 ali imran 103 44 ar rum ayat 21 45 ibrahim 1 46 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 47 Surat Ar-rahman ayat 19 48 Q.S. Fathir ayat 2 49 ibrahim ayat 7 50 riba 51 Ayat 42 52 An naml ayat 19 53 LUQMAN+AYAT+14 54 rezeki 55 ibrahim 7 56 Menjaga kesehatan 57 Al-Baqarah ayat 152 58 Zakat 59 IMAN 60 ali imran 133 61 Maryam ayat 54 - 65 62 Surat+albaqaroh+1-13 63 ali imran 110 64 surah al ikhlas 65 waktu 66 QS. al-Luqman ayat 10 67 ali imran 8 68 Ali imron ayat 102 69 Hutang 70 bekerja 71 Shad ayat 27 72 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 73 katakan 74 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 75 bersyukur atas rezeki 76 Al baqarah ayat 31 77 Ali imran 139 78 Tuhan tiga 79 Jujur 80 al baqarah ayat 275 81 musibah 82 annur ayat 3 83 Ikhlas 84 Tafsir tentang teknologi 85 Ali Imran ayat 139 86 Surah Ali-Imran ayat 114 87 pendidikan 88 Allah Tuhan 89 Al hadid ayat 20 90 ashshof ayat 61 91 al baqarah ayat 163 92 Yusuf 87 93 Kisah kaum sodo 94 Bertaubat kami hapus 95 ali imran 97 96 akhlak 97 yunus 57 98 Surat an Nisa ayat 142 99 al imran ayat 191 100 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata

Hasil pencarian tentang ILMU

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.