Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 ali imran 103 7 tentang kurban 8 Al+hujurat+ayat+13 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 angin 11 al mujadalah ayat 11 12 Al Baqarah ayat 285 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 zakat 15 al qalam ayat 4 16 surah al baqarah ayat 2 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 an nisa ayat 59 19 al hajj ayat 7 20 maryam 21 Ibrahim Ayat 7 22 talak 23 Sedekah 24 al baqarah ayat 177 25 saba 15 26 ali imran 190 27 al hujurat ayat 13 28 Al hujurat ayat 9 29 at tahrim ayat 6 30 ali imran 159 31 luqman ayat 12 32 ali imran 33 Surah Al Maidah ayat 15-16 34 al-a'raaf+7 35 yunus ayat 3 36 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 37 al ikhlas 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 surat+at+tagabun+ayat+1 40 Muslim itu bersaudara 41 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 42 hawa 43 Alat pembelajaran 44 Terbit 45 riba 46 Melaksanakan haji 47 Rumah 48 Yusuf 87 49 beriman kepada allah 50 al baqarah ayat 285 51 al maidah ayat 8 52 Al baqarah ayat 30 53 miskin 54 kafir 55 Al baqarah ayat 229 56 Al ahzab ayat 21 57 ar rad ayat 11 58 at taubah ayat 60 59 Cahaya Allah 60 ali imran 104 61 al anfal ayat 60 62 upah 63 an nisa ayat 29 64 surat+38+ayat+72 65 surat al araf ayat 54 66 Pendidikan islam sebelum menikah 67 ali imran 18 68 Al-Hasyr Ayat 18 69 yunus 40-41 70 al-alaq+ayat+2 71 ali+imran+191 72 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 73 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 74 Ali imran 60 75 Bagi kaum berakal 76 Harta rampasan perang 77 Melupakan jasa orang 78 al+maidah+ayat+122 79 al-alaq+ayat+3 80 Al ahzab ayat 56 81 istri 82 al hijr 19 83 al ahqaf ayat 29 84 ar rahman 85 Tentang fenomena alam 86 al-alaq+ayat+4 87 menjual minuman keras 88 Materi pendidikan islam 89 iman kepada malikat 90 al-alaq+ayat+5 91 al jumuah ayat 10 92 an-nisa ayat 3 93 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 94 IMAN 95 Pendusta 96 al baqarah ayat 3 97 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 98 alhadid ayat 7 99 ali imran 77 100 adam

Hasil pencarian tentang Q.s+ali+imran+ayat+110

(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...(Q.S....Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Q.S....Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...(Q.S. Al Mukmin, 8).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...(Q.S. Ar-Ra'd 43.)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...(Q.S.
(Q.S....malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).