Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 Ar rad ayat 11 5 surah al-jumuah ayat 9-11 6 Tafsir ayat 22 7 ali imran 104 8 al ikhlas 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 Sabar 12 Al maidah ayat 3 13 Dalil+tentang+kreatif 14 Ali Imran 159 15 an nisa ayat 36 16 Surga 17 ar+Rahman+ayat+15 18 Ibadah 19 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 20 Ilmu 21 Zina 22 Zalim 23 ibrahim 24 maryam 25 al hujurat ayat 13 26 Surat Lukman ayat 32 27 yunus 28 Ayat 1 29 ali imran 134 30 Tauhid 31 Alam kubur 32 an nisa ayat 29 33 shaad 34 al maidah ayat 2 35 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 36 Surat hud 37 al mu'minun ayat 8 38 waktu 39 al+anbiya+ayat 90 40 al jumuah ayat 10 41 ali imran 97 42 Surah Al hujurat ayat 6 43 ali imran 185 44 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 45 hujan 46 al imran 47 Ar rahman 48 Al-ghafir+ayat+8 49 an-nisa ayat 58 50 Al Baqarah ayat 151 51 AL MAIDAH AYAT 76 52 Hadits muslim nomor 1 53 Surah+Ibrahim ayat 10 54 sombong 55 yunus 107 56 sedekah 57 belajar 58 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 59 Syirik 60 Hadits Ahmad Nomor 16628 61 waris 62 Unsur surat Ibrahim ayat 18 63 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 64 muslim 65 Al-Hajj+ayat+41 66 Surat Al baqarah ayat 284 67 ayat Quran tentang sejarah 68 an nur ayat 2 69 niat 70 luqman ayat 13 71 luqman 12 72 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 73 Abu daud 74 al hajj ayat 78 75 Al+hujurat+ayat+56 76 rezeki 77 ikhlas 78 al baqarah ayat 168 79 surat muhammad ayat 15 80 surat al-Hujurat ayat 13 81 Ali imran 103 82 Ar-Rahman 83 Perlakukanlah+setan musuh 84 ali+imran+146 85 al+maidah+ayat+3 86 al+anbiya+ayat+90 87 Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 88 At Taubah ayat 34 89 hadis riwayat muslim no. 2996 90 luqman+ayat+14 91 Surat+az+zumar+ayat+73 92 as sadjah ayat 11 93 Malu 94 al-baqarah ayat 213 95 Surat Al Imran ayat 96 96 al+a'raf+ayat+191 97 hadits muslim nomor 3000 98 Surah+yunus+22 99 surah yunus ayat 101 100 surat 1 ayat 1

Hasil pencarian tentang sama+dengan

terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 9
dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 18
Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)...maksudnya mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 20
dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang...beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 21
dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas,
Apakah balasan kedua golongan itu sama?...Apakah mereka yang mengetahui Pencipta dan Pemeliharanya dengan jelas lalu menaati-Nya itu sama dengan...mereka yang dihiasi dengan perbuatan buruk dan mengikuti hawa nafsu setiap kali melakukan atau tidak
Itu sama artinya dengan mendustakan seluruh rasul, karena pokok-pokok dasar risalah mereka sama.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 19
Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 28
Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang...Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat
(Dan tidak pula sama gelap gulita) yaitu kekafiran (dengan cahaya) yakni keimanan.
(Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas) yakni surga dan neraka.
ini (adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu) artinya, sama...dengan mereka....Maksudnya, dia adalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul lain sebelumnya; ia diutus kepada kalian
Apakah semua manusia itu sama: orang yang takut menghadapi azab pedih yang ditemuinya pada hari kiamat...setelah melampaui batas di dunia sama dengan orang yang datang pada hari kiamat dengan penuh aman dan
(Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat) orang kafir dan orang mukmin.
orang yang mengikuti keridaan Allah) lalu ia taat dan tak berkhianat dalam soal rampasan perang (akan sama...dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah) karena perbuatan maksiat dan kecurangannya?...Tempatnya ialah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) jawabannya tentu saja tidak sama
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 49
Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu.
(Tahukah kamu) lafal Adraaka maknanya sama dengan lafal A'lamaka, yakni tahukah kamu (apakah hari pembalasan
tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) hal tersebut, perihal mereka sama...dengan orang buta, sedangkan orang yang mengetahui hal tersebut perumpamaannya sama dengan orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 20
Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
(Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang
Setan-setan yang lain diikat satu sama lainnya dengan belenggu dan rantai sehinga tidak mengganggu makhluk
(Maka Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar) merata (dengan tanah) yakni rata sama sekali
mereka kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah...berikan kepada mereka--padahal mereka adalah sama-sama manusia--maka mengapa mereka rela menyekutukan...Allah dengan makhluk-makhluk-Nya, sementara penghambaan diri itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah...Apakah sesudah itu mata hati mereka tetap tertutup dan terus mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan cara
Panjang Lohmahfuz itu sama dengan panjangnya langit dan bumi, sedangkan lebarnya ialah sama dengan jarak
Menurut suatu pendapat bahwa lafal Abaabiil ini tidak ada bentuk Mufradnya, sama halnya dengan lafal...Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah Abuul atau Ibaal atau Ibbiil yang wazannya sama...dengan 'Ajuul, Miftaah dan Sikkiin.
Allah berkata kepada mereka dengan nada mencela, "Diam! Kalian sangat rendah dan terhina....Jangan ajak Aku bicara sama sekali."
(Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang...Patutkah pula Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?...Lafal Am di sini untuk menunjukkan makna sanggahan, yakni jelas tidak sama.
Sebab, mereka sama dengan nenek moyang mereka terdahulu yang telah Kami ceritakan kisah-kisahnya, sama-sama...yang berhak diterima oleh orang-orang kafir itu secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun, sesuai dengan