Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 ghaib 4 12 orang anak Yakub 5 Hijrah 6 an-nur ayat 58 7 zakat 8 al baqarah ayat 30 9 Yusuf 108 10 rezeki 11 Tauhid asma wasshifat 12 menggauli+binatang 13 menunggu 14 Larangan mengikuti tradisi lokal 15 bahasa arab 16 ali imran 159 17 al qashasah ayat 26 18 tafsir surat al-an'am ayat 160 19 Ayat tentang batasan pergaulan 20 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 21 ilmu 22 surat al kafirun ayat 6 23 al hadid ayat 20 24 kisah nabi syuaib 25 jin+petir+qs 26 shalat 27 demi masa 28 keterangan 29 Manusia 30 sabar 31 Hadis Ibnu Majah 1934 32 al baqoroh ayat 124 33 berfikir 34 haji 35 Bohong 36 Takdir 37 Yahudi 38 Warna 39 Tidak dapat berkata apa-apa 40 al isra ayat 78 41 Keamanan koleksi 42 tangan 43 Albayyinah ayat 7 44 gagak 45 al an am ayat 82 46 menuntut ilmu 47 an nisa ayat 29 48 petir qs 49 Milik 50 hud ayat 114 51 al-Baqarah ayat 279: 52 takwa 53 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 54 al baqarah ayat 16 55 Surat an-nisa ayat 1 56 Al-An'am ayat 82 57 Al-Mutaffifin ayat 1-3 58 Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Al Musayyib] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ' 59 surat al araf ayat 180 60 al ikhlas 61 tujuan hidup 62 al quran 63 Al-Luqman ayat 13 64 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 65 maidah ayat 6 66 Surat Al-Maidah: 2) 67 maryam 68 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 69 akal 70 Hadist tentang aqiqah 71 Yusuf 72 Khalifah 73 at - takatsur ayat 8 74 ibrahim 44 75 asy-syu'ara ayat 214 76 Berdebat dengan cara yang baik 77 al baqarah ayat 275 78 memanfaatkan waktu 79 q.s yunus ayat 3 80 ar-rahman+ayat+20 81 Hadist abu daud 2437 82 an nisa ayat 1 83 seytan+petir+qs 84 Prof yunus uns 85 surah al fath ayat 10 86 Bersyukur 87 amal perbuatan 88 ghofir+ayat+44 89 Ayat 15 90 surat thaha ayat 8 91 al isra ayat 32 92 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 93 Surat Thoha ayat 13-14 94 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 95 abu daud 96 Hadist+hidup kembali 97 ghaffir ayat 44 98 surat annas 99 iblis+petir+qs 100 al baqarah ayat 45

Hasil pencarian tentang ALI+IMRAN+97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya