Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 ramadhan 6 rezeki 7 tafsir surat al a 8 jiwa 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 al maidah ayat 2 13 Doa nabi adam 14 al maidah ayat 3 15 penciptaan manusia 16 Al Anfal ayat 39 17 rumput rumputan 18 ali imran 19 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 20 al maidah ayat 32 21 al maidah ayat 1 22 al-baqarah ayat 183 23 ali imran 190 24 Sholat 25 Bumi 26 langit 27 doa ziara kubur 28 Yunus 57 29 hati 30 ali+imran+190 31 hewan 32 umrah 33 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 34 Berpuasa 35 an nisa ayat 58 36 ibrahim 37 Ali Imran 185 38 al lahab 39 al hujurat ayat 13 40 Al baqarah ayat 183 41 Takwa 42 maryam+20 43 sikap 44 maryam+21 45 surat+al-'alaa+ayat+2 46 AR RUM AYAT 50 47 luqman 13 48 Al+ahzab+ayat+65 49 yunus 38 50 zina 51 surat al baqoroh 52 Quran 53 al anam ayat 141 54 at tahrim ayat 6 55 ali imran 159 56 ali imran 31 57 utusan 58 al hujurat ayat 10 59 pohon 60 ali imran 110 61 kasih sayang 62 Imran 63 Hadis tentang qunut 64 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 65 ilmu tumbuh tumbuhan 66 Harta 67 kerajaan 68 ibrahim 32 69 al anfal ayat 11 70 yunus 40 71 cinta 72 al baqarah ayat 155 73 al-mujadalah ayat 11 74 Bersyukur 75 ali+imran+113 76 Saham 77 Allah berbicara kepada nabi muhammad 78 yusuf 79 Surat al an am 80 Adam 81 Ad dhuha ayat 2 82 Thalut sungai 83 Al+hujurat+ayat+56 84 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 85 ar rahman 86 yunus 62 87 mudatsir+ayat+5 88 dikembalikan 89 surat Al baqarah ayat 183 90 al-baqarah+ayat+186 91 Tafsir surat alfatihah 92 hadist tentang qunut shubuh 93 ibrahim ayat 40 94 RUMPUT 95 al maidah ayat 5 96 alam 97 an nisa ayat 29 98 Anjing 99 Kematian 100 Ali+Imran+159

Hasil pencarian tentang Ad+dahr+ayat+4

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ


4. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud Ad dahi ayat 4?
(Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama) menurut suatu qiraat harakat Tanwinnya...Ad adalah nama suatu kaum yang dikenal dengan nama kaum 'Ad, sedangkan kaum yang lainnya adalah kaum
Allah telah membinasakan kaum Nabi Nûh sebelum membinasakan 'Ad dan Tsamûd....Sesungguhnya kaum Nabi Nûh lebih zalim dan lebih tiran daripada kaum 'Ad dan Tsamûd.
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad
(Kaum Ad telah mendustakan para Rasul).
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka....Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)
Setelah generasi Nûh, Kami menciptakan generasi lain, yaitu kaum 'Ad.
Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin.
(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka...mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka)....Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang
(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
(Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras) sangat keras suaranya (...lagi amat kuat) kuat lagi keras; angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad, sekalipun mereka kuat lagi keras
Sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepada kabilah 'Ad sebagai balasan pendustaan mereka, merupakan...Tetapi kebanyakan mereka yang dibacakan berita 'Ad ini tidak beriman.
(Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat) kaum (yang lain) mereka adalah kaum Ad.
Orang yang mengetahui kisah kaum 'Ad ini hendaknya berhati-hati....Kaum 'Ad mengingkari nikmat yang diberikan oleh Pencipta mereka dan tidak mensyukurinya dengan beriman...Ingat, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad karena mendustai Hûd.
Kaum Tsamûd dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua makhluk karena kedahsatannya
Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Kami benar-benar telah meneguhkan kaum 'Ad dengan kelapangan hidup...Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan ayat-ayat
tidak memperhatikan) artinya tidak mengetahui hai Muhammad (bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
(Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir) mereka ingkar (terhadap Rabb mereka....Ingatlah, sesungguhnya amat jauh) dari rahmat Allah (bagi kaum Ad yaitu kaumnya Hud).
Dalam kisah kaum 'Ad juga terdapat pelajaran.
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
Kaum 'Ad telah mendustakan Hûd, seorang rasul yang diutus kepada mereka.
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka.
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
mengutus Nûh kepada kaumnya untuk mengajak kepada keesaan Tuhan, Kami juga mengutus Hûd kepada kaum 'Ad...(1) Di antara bangsa-bangsa Semit yang paling kuat adalah kaum 'Ad....Perkampungan mereka berada di lembah Ahqâf yang disebut di dalam al-Qur'ân, surat al-Ahqâf ayat 21....Yang juga perlu diingat, menurut sebagian pakar barat, tempat tinggal 'Ad berada di dataran tinggi Hijâz...Menurut pendapat manapun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum 'Ad pada suatu masa pernah bepergian
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 59
Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul