Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 al jaatsiyah ayat 13 11 shalat 12 kejadian manusia 13 iblis 14 ali imran 159 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 Sholat 18 al maidah ayat 2 19 luqman 13 20 al hujurat ayat 13 21 akal 22 jujur 23 muhammad 10 24 sedekah 25 al+anam+ayat+1 26 jual beli 27 saba 19 28 yunus 10 29 al baqarah ayat 282 30 luqman 31 Pasar modal 32 Hadist Bukhori dan muslim 33 Pohon 34 al ikhlas 35 al ahzab ayat 21 36 amanat 37 Dosa 38 Zakat 39 haji 40 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 41 an nisa ayat 59 42 taubat 43 Al baqarah ayat 2 44 an-nisa ayat 19 45 Ibrahim 7 46 al ikhlas ayat 1 47 surat Yunus ayat 57 48 Al-an'am ayat 165 49 Ziarah kubur 50 nafas 51 al-ikhlas 52 al maidah ayat 1 53 al ankabut ayat 45 54 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 55 lebih dari 56 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 57 muslim, bab pakaian (2125) 58 an-nahl ayat 90 59 AL ISRA AYAT 23 60 ali imran 190 61 surat quraisy 62 Surah al baqarah ayat 30 63 yunus 41 64 At taubah ayat 36 65 at taubah ayat 71 66 Takwa 67 ar rum ayat 30 68 an+nisa+ayat+59 69 jihad 70 maha lembut 71 surat ali imran ayat 159 72 al-Furqan ayat 67 73 Mengurus 74 al mujadilah ayat 11 75 Hud ayat 61 76 an nisa ayat 29 77 ali Imran 64 78 al baqarah ayat 21 79 al imran 80 Tentang bersi 81 al- Baqarah ayat 195 82 an nur ayat 2 83 Ibrahim+ayat+34 84 Masjid 85 surah hud ayat 61 86 at tahrim ayat 6 87 Agama 88 Takdir 89 al baqarah ayat 30 90 al maidah ayat 90 91 AL HUJURAT AYAT 10 92 ibrahim 32-33 93 al Baqarah ayat 155 94 ali imran ayat 97 95 al maidah ayat 6 96 musibah 97 surat+kahf+ayat+64 98 Yunus 84 99 Al-Maidah+ayat+90 100 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim).

Hasil pencarian tentang Bisikan+syaitan

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 97
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 4
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 113
Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan...itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh
(Dari kejahatan bisikan) setan; setan dinamakan bisikan karena kebanyakan godaan yang dilancarkannya...itu melalui bisikan (yang biasa bersembunyi) karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati
(Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka) artinya bisikan-bisikan manusia dan apa yang...mereka percakapkan (kecuali) bisikan (orang yang menyuruh mengeluarkan sedekah atau melakukan perbuatan
Apabila kamu mendengar bisikan setan untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepadamu--seperti...dirimu murka karena hujatan-hujatan jahat mereka--mohonlah perlindungan Allah, niscaya Dia akan mengusir bisikan-bisikan
Aku berlindung kepada Engkau) aku meminta perlindungan (dari bisikan-bisikan setan) dari kecenderungan-kecenderungan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 80
Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 65
mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
(Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan) yakni dengan secara diam-diam.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 210
Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 19
Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan...Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 221
Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 37
dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 6
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 44
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan....Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 62
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 8
syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 37
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 202
Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 78
Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?...Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 83
Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan...Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 120
Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal...syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 36
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan...(yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 82
Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa