Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 lokasi yang memudahkan 12 Ali imran 13 ali imran ayat 159 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 Bumi bulat 16 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 17 Jibril 18 Rezeki 19 Zakat 20 Injil 21 al hujurat ayat 13 22 al+hijr+22 23 Arsy 24 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 25 Ar rum ayat 41 26 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 27 an nahl ayat 125 28 Melindungi 29 kitab+zabur 30 Jihad 31 al+ikhlas 32 hr+muslim+288 33 ar rum ayat 21 34 pertengkaran 35 surah+fathir+ayat+18 36 Saba' ayat 1 37 AS+SAJADAH+AYAT+6 38 al maidah ayat 48 39 Ayat ayat larangan zina 40 Surat-ad-dahr-ayat-23 41 AL HASYR AYAT 18 42 mati 43 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 44 dalil+kitab+Zabur 45 surat+thaha+ayat+125 46 surah ar-raf ayat 72 47 Al quran 48 surat+thaha+ayat+126 49 ali imran 134 50 al+maidah+ayat+47 51 Al-Ahzab ayat 33 52 Negeri yang dijanjikan 53 Semangat 54 surah al-a'raf ayat 29 55 surat hud 56 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 57 janin 58 Ketetapan 59 an nisa+ayat+65 60 Surat Al Muzzammil ayat4 61 Lohong hitam 62 Ujian 63 al baqoroh ayat 247 64 Sembahyang 65 Az Zumar ayat 53 66 al kitab 67 Seribu malaikat 68 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 69 QS. Al-Fatihah Ayat 3 70 Takut kepada Allah 71 kandungan 72 an nisa ayat 29 73 tangan 74 an nisa ayat 58 75 Surah As-Syam Ayat 7 76 ali imran 31 77 an nisa ayat 1 78 Jin dan manusia 79 sajdah ayat 5 80 surat+hud+ayat+106 81 Usaha 82 Surat Al-Baqarah Ayat 21 83 surat ghafir ayat 49 84 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 85 ali+imran+110 86 surat yunus 87 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 88 al ahzab ayat 59 89 Keutamaan Al quran 90 surat+hud+ayat+107 91 az-zariyat ayat 56 92 Bergelimang dosa 93 rasul nabi hamba allah manusia 94 Albaqoroh ayat 282 95 surat+an-nahl+ayat+90 96 al-ma'arij+ayat+29-30 97 malaikat 98 Al Baqarah ayat 186 99 lalai 100 Menyesali

Hasil pencarian tentang Hadist+Rasul+melarang+ziarah+kubur

Apakah yang Anda maksud Hadist Rasul melarang zarah kubur?
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 52
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?"....Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur) artinya, Dia menjadikannya berada di dalam...kubur yang menutupinya.
Katakanlah, wahai Rasulullah, kepada Ahl al-Kitâb (Yahudi dan Nasrani), "Sesungguhnya Allah melarang...Allah juga melarang kalian mengingkari risalah sebagian rasul dan mengikuti hawa nafsu orang-orang sebelum
terjemahan ayat Surat At-Takasur Ayat 2
sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Mûsâ mengingatkan mereka akan ancaman dan siksaan Allah, melarang mereka agar tidak mengada- adakan kebohongan...dengan menganggap Fir'aun sebagai tuhan, mendustakan rasul-rasul Allah dan mengingkari mukjizat.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 9
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
Dia telah menetapkan hukum-Nya pada para rasul terdahulu bahwa Dia tidak akan melarang hal-hal yang diperbolehkan
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 21
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
Golongan ini juga membenarkan wujud Allah dan keesaan-Nya, adanya para rasul--dengan tetap tidak menyembah...selain Allah--dan membenarkan kedatangan hari kiamat, mengajak kepada ketaatan, melarang perbuatan maksiat
Allah telah mengirimkan seorang rasul kepada penduduk Madyan, yaitu Nabi Syu'ayb....hari akhir dan melakukan apa yang mendatangkan pahala Allah sebagaimana yang mereka harapkan, serta melarang
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai...ada sebagaimana orang-orang kafir berputus asa terhadap peristiwa dihidupkannya kembali para penghuni kubur
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 13
Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
(Kenapa orang-orang alim dan para pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa) artinya kata-kata...Sungguh, amat buruklah apa yang mereka perbuat itu) yaitu tidak melarang mereka berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 11
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 9
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
(Mereka satu sama lain tidak pernah melarang) artinya sebagian di antara mereka tidak pernah melarang
Mereka yang dibangkitkan dari kubur itu pun berkata, "Alangkah seramnya apa yang menanti kami ini!...Dan benarlah para rasul yang telah menyampaikan berita tentang hal ini."
Dengan cara mengeluarkan seperti itulah, Allah mengeluarkan kalian dari kubur-kubur kalian.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 42
(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur).
yang dijadikan sandaran oleh orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka setelah Kami mengutus beberapa rasul...yang mengajak kepada ajaran tauhid, menaati perintah-Nya dan melarang berbuat syirik serta melarang...Setelah penyampaian itu, tidak ada lagi tugas bagi para rasul.
tidak mau saling menasihati satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada seseorang dari mereka yang mau melarang...Sesungguhnya perbuatan mereka yang mungkar dan menolak untuk saling melarang berbuat buruk itu merupakan
(Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami -kubur-?")...(Inilah) kebangkitan ini (yang) telah (dijanjikan yang Maha Pemurah dan benarlah) mengenainya (Rasul-rasul-Nya...) mereka mengakui atas kebenaran yang telah dikatakan oleh para rasul, tetapi pengakuan mereka tidak
(Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakannya) yakni mendustakan Nabi saw.
kepada mereka atau kepada manusia secara umum ("Bekerjalah kalian) sesuka hati kalian (maka Allah dan Rasul-Nya...orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur
Hari tatkala Allah membangkitkan kalian dari kubur itu pasti datang....Kalian menyangka bahwa kalian berada di dalam kubur hanya beberapa saat saja.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 7
pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur
, apabila kami telah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, kami akan dikeluarkan dari dalam kubur
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 43
(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada
Engkau mempermalukan dan membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia dari kubur