Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Tafsir ayat 22 9 al imran 10 Hukum+al+ankabut 11 surat an nisa ayat 135 12 ar rahman 13 yunus 14 Dalil+tentang+kreatif 15 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 16 waris 17 Riba 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 luqman+ayat+14 20 Ali imran 104 21 zakat 22 petunjuk 23 Surat Lukman ayat 32 24 Tajwid+surat+al+anbiya 25 Surat albakoroh 20_28 26 Surat nuh 27 ali imran 28 AL MAIDAH AYAT 3 29 shalat 30 wanita 31 Takwa 32 hadits shalat 33 ikhlas 34 Ibrahim 7 35 shaad 36 Ayat 1 37 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 38 ali imran 97 39 surga 40 ayat Quran tentang sejarah 41 Muslim 42 Surah Al hujurat ayat 6 43 Al ahzab ayat 21 44 al+anbiya+ayat 90 45 tauhid 46 Surat+al+al+isra+ayat+36 47 Zikir 48 Al hijr 94 49 ibadah 50 Surat Al baqarah ayat 284 51 al baqarah ayat 163 52 an nisa ayat 58 53 Al mulk ayat 2 54 Hadis hutang piutang 55 al-baqarah ayat 275 56 Surat al isra 57 al-quran 58 katak 59 Unsur surat Ibrahim ayat 18 60 al hajj ayat 78 61 Ali imran 185 62 AL MAIDAH AYAT 76 63 ular 64 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 65 waktu 66 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 67 Al-Hajj+ayat+41 68 al ikhlas 69 surat muhammad ayat 15 70 musibah 71 al+maidah+ayat+122 72 Kisah kaum sodo 73 ali+imran+146 74 yunus 107 75 al hujurat ayat 12 76 ali imran 190 77 muhammad 35 78 Haji 79 akhlak 80 al maidah ayat 2 81 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 82 Al+hujurat+ayat+56 83 Ali imran 103 84 Jihad 85 al+maidah+ayat+3 86 tajwid+al+a-raf+ayat+34 87 an nisa ayat 59 88 Al insyirah ayat 5 89 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 90 Ali Imran 134 91 unta 92 Pendusta 93 al+anbiya+ayat+90 94 An nahl ayat 125 95 al+a'raf+ayat+191 96 An Najm ayat 39-40 97 al bayyinah ayat 5 98 taurat 99 AL IMRAN 187 100 AN NUR AYAT 2

Hasil pencarian tentang sesungguhnya+allah+tidak+melihat

terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 48
Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: "Tidak ada seorang...Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang...seraya berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa...yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah"....Dan Allah sangat keras siksa-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 14
Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
Apabila kalian meminta petunjuk kebaikan pada tuhan-tuhan kalian, mereka tidak akan mendengar apalagi...Di hadapan kalian, mereka seolah-olah dapat itu melihat kalian, padahal sesungguhnya mereka tidak melihat
supaya kalian beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang-benderang) dikaitkannya pengertian melihat...kepada siang hanyalah majaz atau kata kiasan belaka, karena pada siang hari manusia dapat melihat....(Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan...manusia tidak bersyukur) kepada Allah, malahan mereka tidak beriman kepada-Nya.
(Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi) yakni apa-apa yang tidak kelihatan...(Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan) dapat dibaca Ta'maluuna atau Ya'maluuna, kalau dibaca...Ya'maluuna artinya, Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
(Maka setelah kedua golongan itu saling melihat) masing-masing pihak telah melihat pihak yang lainnya...(berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan terkejar") oleh pasukan Firaun..., kita tidak akan mampu menghadapi mereka, karena kita tidak mempunyai kekuatan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 75
Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi...Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 46
Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar...dan melihat".
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 18
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi....Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(Sekali-kali tidak) artinya benarlah (sesungguhnya mereka pada hari itu terhadap Rabb mereka) pada hari...kiamat (benar-benar tertutup) sehingga mereka tidak dapat melihat-Nya.
(Dan perangilah mereka supaya tidak ada) supaya jangan ada (fitnah) kemusyrikan (dan supaya agama itu...semata-mata bagi Allah) hanya bagi Allah semata dan tidak disembah selain dari-Nya....(Jika mereka berhenti) dari kekafiran (Maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 77
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga...yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata...dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 104
Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu...), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 27
Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka...Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 63
Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau?...Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 35
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami".
(Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka)...dengan jeritan malaikat Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak...melihat malaikat-malaikat itu tetapi para malaikat melihat mereka.
Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 19
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas...Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah....Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 58
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu...Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu....Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah?
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 45
Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di...atas permukaan bumi suatu mahluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka,...sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (...berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta...Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak....Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 41
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir),...Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dialah
Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada...mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali...tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah....Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 96
Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian....Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 44
Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpinpun sesudah itu....Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan
Dan Allah menghukum dengan keadilan....Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun....Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 28
Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.