Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 ali imran 190 6 surah+an-nisaa'+ayat+29 7 al ahzab ayat 59 8 Q.S. Qaaf (50) : 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al maidah ayat 90 11 qaaf 16 12 qaaf ayat 16 13 ali imran 190-191 14 Al A'raaf 179 15 yusuf 16 ayat kursi 17 Al-A’raaf 179 18 Al Imran 190 19 surat Al-A'Raaf ayat 179 20 Sedekah 21 al hujurat ayat 13 22 Al-A’raaf (7):179 23 ali+imran+190+191 24 al imran ayat 190-191 25 Ali Imran 26 ali imran ayat 190-191 27 Al-Hujurat ayat 10 28 at taubah ayat 60 29 luqman ayat 20 30 al baqarah ayat 22 31 al qaaf ayat 16 32 ali imran 190 191 33 al maidah ayat 1 34 Al ahzab ayat 21 35 AL-BAQARAH AYAT 30 36 sabar 37 ali imran ayat 159 38 Ali-imran ayat 190-191 39 an-Nisa ayat 58 40 Surah+al ikhlas 41 al baqarah ayat 195 42 al-a'raf ayat 179 43 Az-Zukhruf ayat 32 44 al+qasas+ayat+50 45 Al-A'Raaf ayat 179 46 surat al araaf 179 47 surah+al+isra'+ayat+58 48 Surat Al-An’am: 162 49 surat al baqarah ayat 165 50 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 51 qaaf ayat 50 52 Al hujurat ayat 10 53 at tahrim ayat 6 54 Ali Imran+ayat+159+ 55 Rahmat 56 ali imran 103 57 al maidah ayat 2 58 al-hujurat ayat 13 59 al imran ayat 130 60 Luqman+33 61 a'raaf 62 menciptakan manusia 63 surah al–baqarah ayat 183 64 Muhammad 15 65 surat al a'raaf ayat 179 66 doa nabi adam 67 al hasyr ayat 7 68 al baqarah ayat 275 69 Adam 70 ali imran 191 71 Ali-Imran 72 Al imran 73 AL IMRAN 125 74 QS.+Al-A’raaf+(7):179 75 al-maidah ayat 90 76 al+maidah ayat 90 77 Al-A’raaf 78 ZINA 79 al baqarah ayat 165 80 al-maidah ayat 2 81 Q.S Al-Qashass ayat 84 82 At-Taubah ayat 105 83 al hijr 9 84 Surat Fatir ayat 28 85 An Nahl ayat 125 86 Al maidah ayat 6 87 qaf ayat 16 88 Kitab jelaskan segala sesuatu 89 Kaya 90 ali imran 104 91 al araaf ayat 179 92 Ali-Imran Ayat 102 93 muhammad 94 manusia dari tanah kembali kepada tanah 95 Surat fushilat ayat 37 96 an nur ayat 27-29 97 Kematian 98 surat+al+zariyat+ayat+56 99 ali imran ayat 190 100 ali+imran+110

Hasil pencarian tentang Bertaubat+kami+hapus

(Kemudian Kami maafkan kamu) Kami hapus dan ampuni kesalahanmu (setelah itu) setelah pengambilan patung...menjadi tuhan (agar kamu bersyukur) dan menyadari nikmat karunia Kami kepadamu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 65
Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka...dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
(dan bertakwa) artinya menjaga diri dari kekafiran (pastilah Kami hapus dari mereka kesalahan mereka...dan Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga kenikmatan).
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 27
Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda...kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali (bertaubat).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 34
Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai...tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu...Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 5
kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 82
Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 67
Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang
berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu Abbas banyaknya hampir tujuh ratus macam (niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu) yang kecil-kecil dengan jalan mengerjakan ketaatan (dan Kami masukkan kamu
melarangnya esok, maka turunlah ayat, (Apa saja) disebut 'syarthiyah' yang membutuhkan jawaban (ayat yang Kami...hapus) baik hukumnya itu pada mulanya turun bersama lafalnya atau tidak dan menurut satu qiraat 'nunsikh...', artinya Kami titah kamu atau Jibril untuk menghapusnya (atau Kami tangguhkan) Kami undurkan sehingga...hukumnya tidak turun dan bacaannya Kami tangguhkan di Lohmahfuz....kikis atau hapus dari dalam kalbumu sehingga kamu melupakannya.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 2
suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 74
Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya?.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 60
kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 156
Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat...untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 33
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 30
Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya..., supaya kamu membacakan kepada mereka (Al Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada...Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 57
(lagi) bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 25
hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 126
munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 70
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 39
Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat...Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 54
Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun...yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 27
Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 10
yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat