Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al-A’raaf 179 13 Sedekah 14 Luqman ayat 20 15 Al maidah ayat 90 16 Al maidah ayat 2 17 ali imran 190-191 18 qaaf 16 19 luqman 20 al imran ayat 190-191 21 yusuf 22 QS.+Al-A’raaf+(7):179 23 al imran 190-191 24 Al Imran 190 25 surat Al-A'Raaf ayat 179 26 Al-A’raaf (7):179 27 al maidah ayat 1 28 al hujurat ayat 13 29 ayat kursi 30 al baqoroh ayat 188 31 al qaaf ayat 16 32 al baqarah ayat 26 33 surat al baqarah ayat 165 34 an-Nisa ayat 58 35 rahmat 36 Az-Zukhruf ayat 32 37 Adam 38 ali imran ayat 190-191 39 al baqarah ayat 22 40 Al-Hujurat ayat 10 41 AL-BAQARAH AYAT 30 42 Ali-imran ayat 190-191 43 ali+imran+190+191 44 ali imran ayat 159 45 sabar 46 al imran ayat 130 47 Q.S Al-Qashass ayat 84 48 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 49 ali imran 103 50 al hasyr ayat 7 51 menciptakan manusia 52 surah+al+isra'+ayat+58 53 Ali Imran+ayat+159+ 54 al baqarah ayat 275 55 al-hujurat ayat 13 56 Surat Fatir ayat 28 57 makhluk berpasangan 58 al-a'raf ayat 179 59 ali imran ayat 190 60 al+qasas+ayat+50 61 Al-A’raaf 62 Luqman+33 63 al baqarah ayat 165 64 al+maidah ayat 90 65 Al-A'Raaf ayat 179 66 ali imran 191 67 surat al araaf 179 68 al baqarah ayat 195 69 At-Taubah ayat 105 70 al isra ayat 32 71 ali imran 110 72 Al baqarah ayat 233 73 AL IMRAN 125 74 Ali-Imran 75 Surat Al-An’am: 162 76 a'raaf 77 al maidah ayat 8 78 Surat az-Zumar ayat 18 79 Surat Al Baqarah ayat 247 80 at tahrim ayat 6 81 ali imran 190 191 82 al-Bayyinah ayat 5 83 berpasang pasangan 84 surat al a'raaf ayat 179 85 qaaf ayat 50 86 al baqarah ayat 27 87 doa nabi adam 88 Ali Imran 89 gelombang suara 90 ali imran 97 91 al quraisy 92 al isra ayat 27 93 Al-Baqarah+ayat+266 94 luqman ayat 13 95 Mereka itulah 96 al luqman 97 surat+al+zariyat+ayat+56 98 al-Isra ayat 34 99 al a'raaf 172 100 maha berkehendak

Hasil pencarian tentang ali+imran+147

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ


147. Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta