Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 al maidah ayat 2 11 al baqarah ayat 30 12 iman 13 Ali imran 31 14 pinjaman 15 Menuntut ilmu 16 Hukum 17 Kecurangan 18 Hadis tentang Musa dan khidir 19 an nisa ayat 58 20 ali+imran+191 21 adil 22 Hadits Muslim 23 al ahzab ayat 21 24 ali+imran+190 25 al anfal ayat 2 26 khalifah 27 surat+al hijr+AYAT+36 28 pendidikan 29 Sabar 30 al ankabut ayat 51 31 al baqarah ayat 4 32 Sedekah 33 al baqarah ayat 285 34 Ar Rahman 35 Hadist tentang mu'amlah 36 Al+maidah+ayat+135 37 akhlak 38 zabur 39 zakat 40 an nisa ayat 59 41 tanggung jawab 42 al+maarij+ayat+35 43 ibrahim 44 Al hasyr ayat 7 45 Al-Imran 182 46 annisa ayat 9 47 Surat+al+ghafir+ayat+60 48 Surat+al+ghafir+ayat+40 49 jual beli 50 al hujurat ayat 9 51 ali imran ayat 7 52 at tahrim ayat 6 53 Pemerintahan 54 al ikhlas 55 al+maarij+ayat+30 56 An nisa ayat 4 57 ali imran 190 58 al maidah ayat 3 59 2154 hadist muslim 60 Tolong menolong 61 Hadits tentang filsafat 62 ali imran 92 63 an nisa ayat 1 64 yusuf 87 65 al baqarah ayat 2 66 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 67 Az Zariyat ayat 56 68 tentang murabahah 69 Niat 70 surat+ibrahim+AYAT+44 71 Pinjaman uang 72 ilmu 73 Tentang masjid 74 Surat+Ibrahim+Ayat+52 75 ali imran 7 76 nikah 77 yusuf ayat 87 78 ikhlas 79 gunung 80 pemimpin 81 an nahl ayat 72 82 Anggur 83 al+maarij+ayat+32 84 Al-Baqarah ayat 151 85 Surat+al kahfi 86 ar rum ayat 21 87 al isra ayat 34 88 sihir 89 muslim 3850 90 Laut 91 At-Taubah ayat 122 92 Yang ber bunyi 93 Burung 94 Ali Imran ayat 130 95 membayar hutang 96 hukum pidana 97 Al qashash ayat 77 98 an nisa ayat 29 99 al+maarij+ayat+44 100 al+muzzammil+ayat+21

Hasil pencarian tentang tafsir+ar-rum+ayat+41

melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad...keadaan di masa lalu, maksudnya angin itu menggerakkannya (lalu Kami halau awan itu) di dalam ungkapan ayat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira