Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 Ilmu 11 hadist muhammad tentang manusia 12 riba 13 Sholat 14 al fushilat ayat 33 15 shalat 16 AL MAIDAH AYAT 1 17 Rezeki 18 muhamad nikah 19 Ar rahman 20 ali imran 185 21 Muhammad 22 Jual beli 23 at tahrim ayat 6 24 zakat 25 al imran 26 al baqarah ayat 275 27 maryam 28 al Isra ayat 23 29 ali imran 92 30 Leburan logam 31 al maidah ayat 3 32 khalifah 33 ali imran 159 34 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 35 an nisa ayat 29 36 ikhlas 37 al+maidah+ayat+3 38 Luqman ayat 12 39 Menuntut ilmu 40 Niat 41 pendidikan 42 Tumbuhan 43 ayat kursi 44 ali+imran+ayat+92 45 Ayat sedekah 46 ali imran ayat 104 47 sabar 48 iman 49 hujan 50 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 51 Surat 19 ayat 12 52 surat+al+taubah+50 53 mukmin 54 yusuf 55 Ibrahim 40 56 yunus 57 57 al mujadalah ayat 11 58 al-baqarah ayat 30 59 Agar kamu bertakwa 60 Surat Al-Baqarah Ayat 184 61 al baqarah ayat 185 62 Akhlak 63 Maaf 64 luqman ayat 18 65 Manusia 66 ali+imran+ayat+104 67 QS Al- Baqara ayat 30 68 Muhammad 7 69 ali imran ayat 159 70 surah ali imran ayat 130 71 Ghaib 72 Al Hujurat ayat 12 73 Surat albaqarah halaman pertama 74 al baqarah ayat 30 75 Isa Al masih 76 gaib 77 al+isra+ayat+36 78 Ali imran 79 al-baqarah ayat 275 80 Berlebih lebihan 81 bersedekah 82 ali imran 52 83 hadits sahur 84 albaqarah ayat 2 85 Istri dan anak 86 Ali Imran ayat 7 87 AL+HUJURAT+ayat+13 88 ali+imran+ayat+103 89 at taubah ayat 34 90 al imran 104 91 sahur 92 al baqarah ayat 2 93 Niat puasa 94 An Nahl ayat 114 95 syariat 96 Cemeti 97 Doa buka puasa 98 hewan dan tumbuhan 99 al-maidah ayat 3 100 al imran 190

Hasil pencarian tentang BANJIR

(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 41
dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 16
Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun
di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui banjir
qiraat dibaca khathii'aatihim dengan memakai huruf hamzah sesudah huruf ya (mereka ditenggelamkan) oleh banjir
kekuasaan) di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
(Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda) yang menunjukkan azab Kami seperti banjir
Makna yang dimaksud ialah, berita mengenai banjir besar ini telah tersiar dan tetap lestari ketenarannya
sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam yaitu, pada masa banjir
(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya
(Jika kamu dalam keadaan takut) baik terhadap musuh, maupun banjir atau binatang buas (maka sambil berjalan
Ibrahim tempat Baitullah) supaya ia membangunnya kembali karena Baitullah itu telah diangkat sejak zaman banjir
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman) yaitu Mekah (di dekat rumah Engkau yang suci) sebelum banjir
tidak mau bersyukur kepada-Nya dan bahkan mereka kafir kepada-Nya (maka Kami datangkan kepada mereka banjir
Dihancurkannya sendiri kehidupan mereka, sehingga Kami mendatangkan banjir melanda yang merobohkan bendungan
lonjakan mencairnya es yang luar biasa hingga menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menimbulkan banjir