Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 puasa 3 Hud ayat 1 4 niat 5 ibrahim 6 ali+imran+ayat+16 7 iman 8 An Naml ayat 6 9 haji 10 Al-Maidah ayat 2 11 surat at tahrim ayat 6 12 at taubah ayat 105 13 zina 14 Al+maidah+ayat+90 15 Al baqarah ayat 275 16 al hujurat ayat 6 17 ali+imran+ayat+17 18 surat alzalzalqh 19 Ayat Alquran tentang filsafat 20 an-nahl ayat 90 21 nikah 22 Takwa 23 ibadah 24 al maidah ayat 8 25 Tulislah 26 AN NISA AYAT 3 27 Berangsur 28 an nisa ayat 29 29 ali imran 159 30 ibrahim 7 31 At tahrim ayat 6 32 an nisa ayat 4 33 Al-Mu'minun Ayat 19 34 at tauriq ayat 3 35 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 36 Al+Maidah+ayat+101 37 Babi 38 ALI IMRAN 39 Fathir ayat 31 40 ali imran ayat 77 41 berat 42 surat+thaha+ayat+125 43 ali imran ayat 15 44 Zaitun 45 Ali imran 110 46 Budak 47 Makna surat al baqarah ayat 234 48 al an'am ayat 165 49 Annisa ayat 1 50 an Nisa ayat 36 51 Dalam kubur berputus asa 52 banjir 53 an nahl ayat 90 54 surat al-fatihah 55 al imran 192 56 Ali+imran+191 57 Hutang 58 An-Nisa Ayat 9 59 Al-Mutaffifin+ayat+2 60 ilmu 61 ali imran 103 62 Ibrahim ayat 24 63 SURAT AL KAFIRUN 64 al anfal ayat 75 65 yasin+ayat+30-38 66 Al anfal ayat 9 67 Ikan 68 Al hijr 9 69 al maidah ayat 5 70 an-nahl ayat 125 71 Puasa tiga hari 72 zakat 73 Az Zukhruf ayat 4 74 Kedengkian 75 marah 76 MUHAMMAD 77 Membela diri sesudah teraniaya 78 anak berkebutuhan khusus 79 asy syura ayat 20 80 Tidak membeda-bedakan 81 ali imran 104 82 ali+Imran+ayat+102 83 al ikhlas 84 Taubat 85 gunung meletus 86 An Nuur ayat 35 87 imran 61 88 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 89 jual beli 90 al maidah ayat 1 91 Surat 17 ayat 23 92 Surah aRum+ayat+21 93 Sedekah 94 dua utas tali sepatu 95 Luqman 1 96 Al+maidah+ayat+105 97 Ayah+19+An+najam 98 Albaqoroh+ayat+229 99 Kegunaan surat al anfal ayat 17 100 Nilai pancasila dalam aspek kehidupan

Hasil pencarian tentang Ghuluw+dalam+beragama+uzair

Ingatlah hamba-hamba Kami Ibrâhîm, Ishâq dan Ya'qûb yang mempunyai keteguhan dalam beragama dan hidup
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Keikhlasan hamba-hamba-Mu dalam sikap beragama mereka itu adalah jalan yang lurus yang tidak dapat aku
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam...keadaan beragama Islam.
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti) beragama (yang agung.)
(Mereka) yakni keadaan para penyembah berhala itu (merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak...Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat..., mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana kisah yang telah disebutkan tadi.
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
Al-Qur'ân mengandung berbagai karunia Allah dan kebaikan dalam beragama dan hidup di dunia.
Pemurah selaku seorang hamba) yang hina dan tunduk patuh kepada-Nya kelak di hari kiamat, termasuk Uzair
Sungguh, tingkah laku dan keteguhan kami dalam beragama yang kalian lihat selama dua kali kedatangan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 30
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera
mengikuti kecenderungan dan hawa nafsunya dan terhindar dari maksiat, perbuatan khianat serta tetap dalam...Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan...Sesungguhnya Yûsuf termasuk dalam hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam sikap beragama mereka kepada-Nya
dan angan-angan kosong itu dilatarbelakangi oleh kesombongan dan kebohongan mereka yang terus menerus dalam...sikap beragama mereka.
Sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah, kaum Yahudi, pengikut Mûsâ, orang-orang yang tidak beragama...Mereka berada dalam kesenangan surga pada hari kiamat nanti.
bahwa mereka adalah tuhan-tuhan sesembahan kalian (selain-Nya) seperti para malaikat, Nabi Isa dan Nabi Uzair
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 29
hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama...orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas beragama
berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, "Ikutilah jalan kami) maksudnya cara mereka dalam...beragama (dan nanti kami akan memikul dosa-dosa kalian") karena kalian menuruti kami jika memang kalian...Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta) dalam perkataannya itu.
Jika mereka bersikap tulus ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya dalam beragama, mereka berarti termasuk
(dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 111
mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama
musyrikiin berikut pengulangan huruf jarnya (yang memecah belah agamanya) disebabkan perselisihan mereka dalam...apa yang mereka sembah (dan mereka menjadi beberapa golongan) menjadi bersekte-sekte dalam beragama.
telah Kami binasakan karena kezaliman mereka, ada sekelompok orang yang didengar dan diberi kelebihan dalam...beragama dan menggunakan akal, selalu mencegah orang lain berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga mampu
Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka sembah selain Allah di dunia seperti 'Isâ, 'Uzair
(Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah...dibuang dan ditambahkan huruf Lam sehingga jadilah Liya'budullaaha (dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam...beragama) artinya membersihkannya dari kemusyrikan (dengan lurus) maksudnya berpegang teguh pada agama
Sikap beragama yang paling baik adalah ikhlas bribadah hanya kepada Allah....Selain itu, termasuk sikap beragama yang baik juga, adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik secara
sekutu-sekutu) menjadi maf'ul awal dan menjadi mubdal minhu (terdiri dari jin) yang mereka menaatinya dalam...mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa landasan ilmu pengetahuan) mereka telah mengatakan, bahwa Uzair
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran
(Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab) yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam agama,...sebagian mereka mengakui bahwa merekalah yang beragama tauhid sedangkan lainnya kafir (kecuali setelah
Selain itu, juga agar kalian dapat mensyukuri karunia Allah dengan memurnikan sikap beragama hanya kepada-Nya
(Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Almasih itu)