Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 mikail 3 Jual beli 4 Al maidah ayat 2 5 Al hujurat ayat 13 6 an nisa ayat 29 7 menuntut ilmu 8 munkar 9 ali imran 159 10 riba 11 zakat 12 Apa hukumnya perjanjian 13 An nisa ayat 7 14 Niat 15 Kurma 16 AT TAHRIM AYAT 6 17 Gunung meletus 18 al ikhlas 19 al maidah ayat 3 20 yunus ayat 101 21 malaikat 22 Surga 23 wahyu 24 An nisa ayat 1 25 bekerja 26 al mujadalah ayat 11 27 Haji 28 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 29 keutamaan ilmu 30 an nahl ayat 78 31 Iman 32 gempa bumi 33 Malaikat Ridwan 34 surat+al+isra+ayat+80+81 35 Sedekah 36 Tentang membuat pot 37 Anak 38 lukman ayat 13 39 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 40 al bayyinah ayat 5 41 tanah longsor 42 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 43 Mencari nafkah 44 IBRAHIM 7 45 bencana 46 an nisa ayat 59 47 yusuf 48 Pemimpin 49 Dilarang meludah ke arah barat 50 ilmu 51 ali imran 182 52 Al jumuah ayat 10 53 An-Nisa ayat 29 54 Ar rum ayat 21 55 at thur 21 56 Arti+dari+khurimat 57 Shalat 58 sulaiman 59 bencana alam 60 hujan 61 Fitrah kelahiran manusia 62 ikhlas 63 maryam 64 yunus 65 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 66 ali imran 31 67 luqman 68 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 69 Hadits muslim 2565 70 Sakit penggugur dosa 71 ali imran 97 72 ali imran 73 ali imran 130 74 Dakwah terus menerus 75 az-zumar ayat 27 76 an nahl ayat 125 77 Al maidah ayat 6 78 ali imran ayat 104 79 Alat musik 80 Al Isra ayat 23 81 Quraisy 82 syirik 83 petunjuk 84 yunus 6 85 jibril 86 perintah 87 an nahl ayat 90 88 puasa 89 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 90 Al-Mu'min+ayat+7 91 Kebaikan 92 sabar 93 malik 94 “Sesungguhnya Allah mengharuskan ihsan (berkarya dengan baik) dalam segala sesuatu” (HR. Muslim) 95 an nisa' ayat 58 96 tujuan pendidikan 97 Surat+Al-Baqarah+Ayat+180 98 Dalam kubur 99 Surat azd Dzariaat ayat 17 dan artinya 100 an+nahl+ayat+66

Hasil pencarian tentang Jangan+membunuh+orang+yang+murtad

Janganlah kalian kurangi apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi...dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar....Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka....Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan....Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs.
Kedua, jangan berbuat tidak baik (artinya: harus berbuat baik) kepada orang tua....Ketiga, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan yang melanda kalian atau yang akan melanda...Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan...Kelima, jangan membunuh jiwa yang memang dilarang karena tidak ada alasan yang sah, kecuali kalau membunuh
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 14
Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka...mengerjakannya; dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 183
(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya...kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan...Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan...yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang...yang benar".
dari segala penjuru) dari segala arahnya (kemudian diminta kepada mereka) yakni mereka diminta oleh orang-orang...yang menyerang mereka (supaya murtad) supaya musyrik (niscaya mereka mengerjakannya) niscaya mereka...dan dapat dibaca pendek sehingga bacaannya menjadi la-atauhaa (dan mereka tidak akan bertangguh untuk murtad...itu melainkan dalam waktu yang singkat).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan...dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka
(janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan) berbuat baiklah (terhadap kedua orang tua sebaik-baiknya...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu) dengan menguburkan hidup-hidup (karena) sebab (takut kemiskinan...di antaranya maupun yang tersembunyi) yang kelihatan dan yang tidak kelihatan....(Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang...benar.") yaitu seperti hukum kisas dan hudud murtad serta rajam bagi yang pezina muhshan.
(Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang...terhadap si pembunuhnya (tetapi janganlah ahli waris itu berlebihan-lebihan) melampaui batas (dalam membunuh...) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia membunuh si pembunuh dengan...cara yang lain....(Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.)
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya....Ia pun benar- benar membunuh Hâbîl....Dalam ketentuan hukum Allah, Qâbîl termasuk orang-orang yang merugi, sebab telah kehilangan imannya dan
Jika para musuh itu datang memasuki kota dari segala penjuru, kemudian mereka meminta kepada orang-orang...munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam (murtad) dan berbalik memerangi orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 74
Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain?...Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 144
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul...Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?...Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun..., dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali demi kebenaran seperti..., misalnya, orang itu pantas untuk dibunuh sebagai kisas atau hukuman baginya....Tetapi tidak diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, membunuh orang...tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai pembalasan atas terbunuhnya satu orang.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 17
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan...bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar....(Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin..., dengan kemenangan yang baik.
(Dan mereka berkata) kepada orang-orang yang menjadi bawahan mereka ("Jangan sekali-kali kalian meninggalkan...tuhan-tuhan sesembahan kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan wadd) dapat dibaca waddan...dan wuddan (dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr") nama-nama tersebut adalah nama-nama berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 30
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka...jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh) pada satu qiraat yuqatiluuna...yang berarti memerangi (nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku...adil di antara manusia) mereka ini ialah orang-orang Yahudi....Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi kemudian mereka dicegah oleh 170 orang pengikut-pengikut...mereka) artinya beritahukanlah mereka (akan adanya siksa yang pedih) yang menyakitkan.
Sesungguhnya orang-orang yang mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun...yang berupa kitab suci, kemudian membunuh nabi yang diutus untuk memberi petunjuk kepada mereka--padahal...perbuatan itu sama sekali tidak dibenarkan, bahkan merupakan kezaliman yang paling besar--dan juga membunuh...orang yang menyerukan keadilan, pantas merasakan siksa yang amat pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 33
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan)...yang benar....telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh...Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
Allah juga murka kepada mereka, sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah membunuh...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang dijadikan tampak mirip 'Isâ....Mereka mengira telah membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang...Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh adalah 'Isâ.
(Dan apabila kalian menyiksa) dengan pukulan atau membunuh (maka kalian menyiksa sebagai orang-orang...yang kejam dan bengis) tanpa belas kasihan sedikit pun.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 147
Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 17
Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu...orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 7
Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 217
Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh....Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah...yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya
Sesungguhnya kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah, bukan yang justru menyesatkan Ahl al-Kitâb..., maka yakinlah akan kebenaran itu dan jangan bimbang ataupun ragu....Persoalan kiblat adalah sebagian dari kebenaran, maka laksanakan terus perintah itu dan jangan hiraukan...orang-orang yang menentang.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 57
atau supaya jangan ada yang berkata: 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk...orang-orang yang bertakwa'.
(Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim) orang musyrik, yaitu Uqbah bin Mu'ith yang pernah membaca...dua kalimat syahadat, kemudian ia menjadi murtad demi mengambil hati Ubay bin Khalaf (menggigit dua
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 31
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan....Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu....Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.