Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al maidah ayat 32 13 al hujurat ayat 13 14 al maidah ayat 90 15 Surat al jumuah ayat 9-11 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 Al ikhlas 19 Al jumuah ayat 10 20 an nisa ayat 29 21 Akal 22 luqman ayat 14 23 Sabar 24 Al Maidah ayat 91 25 Surat Asy syu'ara ayat 192 26 al isra ayat 1 27 Ali imran 159 28 Al isra ayat 23 29 ali imran ayat 191 30 niat 31 yunus ayat 40 32 Al-Maidah ayat 3 33 Al hasyr ayat 7 34 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 35 al maidah ayat 33 36 waris 37 al bayyinah ayat 5 38 al baqarah ayat 83 39 zakat 40 luqman ayat 13 41 jual beli 42 ali imran ayat 190 43 At taubah ayat 103 44 Berpikir 45 Yunus ayat 41 46 At taubah ayat 105 47 riba 48 al maidah ayat 48 49 Yunus 57 50 Akhlak 51 kiamat 52 Luqman 14 53 Ali imran 104 54 al baqarah ayat 168 55 al baqarah ayat 282 56 Tajwid surat al anbiya 57 penyakit menular 58 ali imran ayat 104 59 Al mujadalah ayat 58 60 PENDIDIKAN 61 ali imran ayat 159 62 al-maidah ayat 2 63 ilmu 64 Sholat 65 surat al-'Ankabut ayat 69 66 al baqarah ayat 32 67 Al baqarah ayat 222 68 Ali imran 139 69 Al mujadalah ayat 11 70 al imran 71 ali imran 190 72 Surat An naml ayat 26 73 ali imran 191 74 Al mukminun ayat 12 -14 75 Al imran 191 76 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 77 Al Hujurat ayat 11 78 menuntut ilmu 79 zina 80 al baqarah ayat 173 81 At tahrim ayat 6 82 an nahl ayat 90 83 Al Baqarah ayat 183 84 obat 85 al ahzab ayat 21 86 al baqarah ayat 256 87 iman 88 Surat Al falaq 89 Al ahzab ayat 33 90 Ali imran 102 91 al maidah ayat 8 92 al fatihah ayat 2 93 al maidah ayat 4 94 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 95 ar rahman 96 Ali imran 134 97 an nur ayat 2 98 almaidah ayat 2 99 harta 100 Surat al maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan

(Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi) di negeri Mesir dan negeri Syam (Dan akan Kami...Firaunu Wa Hamanu Wa Junuduhuma (apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu) tentang bayi yang akan...lahir, yang kelak akan melenyapkan kerajaannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara lalim) dengan sesuka-Nya terhadap...negeri-negeri tersebut (sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan) orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 117
Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang
("Dan Kami pasti akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu) di negeri tempat mereka tinggal (sesudah...(Yang demikian itu) yakni pertolongan dan mewariskan negeri itu (adalah untuk orang-orang yang takut...akan menghadap kepada-Ku) pada hari ia menghadap kepada-Nya (dan yang takut kepada ancaman-Ku.") takut
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 18
Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa...negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan.
yang berkedudukan menjadi Mubtada (yang kalian belum dapat menguasainya) yaitu harta rampasan dari negeri...Persia dan negeri Romawi (yang sungguh Allah telah meliputinya) dengan ilmu-Nya bahwa semuanya kelak...akan kalian raih.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 53
dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 14
dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka....Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut
suatu qiraat, lafal qabilahu dibaca qablahu sehingga artinya, orang-orang kafir yang sebelumnya (dan negeri-negeri...yang dijungkirbalikkan) penduduknya dijungkirbalikkan berikut negeri-negeri tempat tinggal mereka; yang...dimaksud adalah negeri-negeri tempat tinggal kaum Nabi Luth (karena kesalahan yang besar) karena mereka
Dan negeri-negeri kaum Lûth yang terbalik itu, Dialah yang membaliknya.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 8
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 3
di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang
(Yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri-negeri lain) dalam hal kekuatan dan keperkasaannya
(Dan) Ingatlah (ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, "Diamlah di negeri ini saja) yaitu Baitulmakdis...katakanlah,) perintah Kami ('Bebaskanlah kami dari dosa kami' dan masukilah pintunya) pintu gerbang negeri...Kelak Kami akan tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik) orang-orang yang taat pahala.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 96
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 16
Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah...di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah...sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya
Andaikan saja seluruh penduduk negeri itu beriman, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat- manfaat yang...Akan tetapi pada kenyataannya, kebaikan itu hanya didapat oleh kaum Yûnus saja, karena tidak semua penduduk...negeri itu turut beriman.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 146
Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,
(Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth) anak saudara Nabi Ibrahim yang bernama Haran yang tinggal di negeri...Iraq (ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia) dengan menjadikan sungai-sungai...dan pohon-pohon yang banyak padanya, yaitu negeri Syam....Nabi Ibrahim tinggal di negeri Palestina sedangkan Nabi Luth di Mu'tafikah; jarak antara kedua negeri
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 100
Itu adalah sebahagian dan berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu...(Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 77
Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu...kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan...dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 9
Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
., "Jika kamu benar-benar seorang nabi, pergilah kamu ke negeri Syam karena negeri itu adalah negeri...huruf in di sini adalah bentuk takhfif daripada inna (benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri...niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal) di dalam kota Madinah (melainkan sebentar saja) lalu mereka akan
(Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup...mewah di negeri itu) yakni orang-orang kaya yang dimaksud para pemimpinnya, yaitu untuk taat kepada Kami...melalui lisan rasul-rasul Kami (tetapi mereka melakukan kefasikan di negeri itu) maka menyimpanglah...Kami (maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan Kami) azab Kami (kemudian Kami hancurkan negeri...itu sehancur-hancurnya) artinya Kami binasakan negeri itu dengan membinasakan penduduknya serta menghancurkan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 102
Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 97
Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
(Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi...peringatan) untuk mengingatkan penduduknya, akan tetapi Kami mengutus kamu, hai Muhammad, kepada penduduk...semua negeri sebagai pemberi peringatan kepada mereka semuanya, supaya pahalamu menjadi besar.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 98
Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu