Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 ali imran 8 perjanjian 9 Luqman 10 an nisa ayat 58 11 ilmu 12 Tumbuhan 13 al baqarah ayat 2 14 yunus 15 Riba 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Ali Imran 159 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 al baqarah ayat 30 20 Islam 21 Al imran 103 22 Hak dan kewajiban suami istri 23 SYAITAN 24 hadits+tentang+menjaga+keturunan 25 an nisa ayat 29 26 yunus 57 27 yunus 5 28 niat 29 al maidah ayat 3 30 Surat an naba 31 Ar rum ayat 21 32 kiamat 33 Sholat 34 almuminun+ayat+99-100. 35 Al imran 104 36 ali imran 145 37 Al Baqarah ayat 1 38 pentingnya akal 39 Jalan keluar 40 pembunuhan 41 surat+fushshilat+ayat+33 42 shalat 43 penyayang 44 zakat 45 ali imran 54 46 perpindahan tempat 47 ALI+IMRAN+159 48 Surat annisa 49 obat 50 ali imran 19 51 Tajjwid qs al anfal ayat 30 52 ali imran 191 53 An nahl ayat 78 54 al hijr 22 55 ali imran 110 56 tafsir+ar-rum+ayat+41 57 maha pengasih 58 al maidah ayat 2 59 sehat 60 sihir 61 Al anbiya ayat 30 62 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 63 al ahzab ayat 72 64 An-Nahl ayat 36 65 jadilah mumin yg tangguh 66 Alam semesta 67 agama yang humanis 68 Al Imran 69 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 70 al maidah ayat 8 71 Al anam ayat 88 72 Taubat 73 kehidupan 74 al baqarah ayat 256 75 surat Al-Hasyr Ayat 7 76 surat nuh 77 at tahrim ayat 6 78 yusuf 79 hud ayat 6 80 al kahfi ayat 110 81 ar rum ayat 41 82 al hujarat ayat 13 83 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 84 Surat al araf 96beserta latinya 85 Ali imran 103 86 Ayat 46 87 maryam+93 88 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 89 hutang 90 al ahzab ayat 21 91 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 92 Al+maidah+ayat+135 93 ayat 118 94 susu 95 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 96 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 97 ayat kursi 98 al+hijr+72 99 maha suci 100 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45

Hasil pencarian tentang (فَاطِرُ+ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ+وَٱلۡأَرۡضِۚ+جَعَلَ+لَكُم+مِّنۡ+أَنفُسِكُمۡ+أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا+وَمِنَ+ٱلۡأَنۡعَـٰمِ+أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا+یَذۡرَؤُكُمۡ+فِیهِۚ+لَیۡسَ+كَمِثۡلِهِۦ+شَیۡءࣱۖ+وَهُوَ+ٱلسَّمِیعُ+ٱلۡبَصِیرُ)+[Surat+Asy-Syura+11]

(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek...Terakhir, surat ini menjelaskan kekuasaan Allah untuk memberi anak perempuan, laki-laki, kedua-duanya
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek...Terakhir, surat ini menjelaskan kekuasaan Allah untuk memberi anak perempuan, laki-laki, kedua-duanya
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
Ketika surat itu sampai ke pangkuan sang ratu, Balqîs segera mengumpulkan pemuka-pemuka kaum dan para...penasihatnya, lalu berkata, "Aku baru saja menerima surat penting."
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat...bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...surat Makkiyyah....Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...surat Yûnus.
[[62 ~ AL-JUMU'AH (HARI JUMAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Surat ini diawali dengan berita bahwa...Dalam surat ini, Allah mengecam sikap orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan Tawrât padahal mereka...Surat in ditutup dengan perintah kepada orang-orang Mukmin agar bersegera melakukan salat Jumat apabila
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 29
Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 106
Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah
Yang tersebut dalam surat yang mulia ini adalah benar-benar suatu keyakinan yang tidak mengandung keraguan
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya...Selain itu, surat ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang...Pada bagian selanjutnya, surat ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika al-Qur'ân dibaca...Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan kepada Nabi Muhammad saw. untuk selalu sabar atas sikap orang-orang...Surat ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa surat lain dalam al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 20
Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?"...Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
[[44 ~ AD-DUKHAN (KABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 59 ayat ~ Surat ini diawali dengan uraian tentang al-Qur'ân...Setelah itu, surat ini juga menyinggung pembicaraan tentang hari kebangkitan yang, tidak perlu diragukan...Surat ini kemudian memberikan bantahan kepada orang-orang musyrik seraya melakukan perbandingan antara...Pada bagian lain, surat ini menyatakan dengan tegas bahwa hari kiamat adalah hari yang telah dijanjikan...Seperti pembukaannya, surat ini diakhiri pula dengan uraian tentang al-Qur'ân dan ancaman Allah kepada
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 30
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat...Surat ini ditutup, sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan
Yaitu: berusahalah membuat surat yang serupa dengan surat-surat al-Qur'ân, baik dari segi sastra, hukum