Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Jihad 7 At taubah ayat 36 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 Shalat 12 al maidah ayat 2 13 kejadian manusia 14 Waktu 15 Zakat 16 jual beli 17 Al baqarah ayat 2 18 nikah 19 al hujurat ayat 13 20 jujur 21 AL HUJURAT AYAT 10 22 Sabar 23 ali imran 104 24 Iman 25 sholat 26 Ali Imran ayat 159 27 Riba 28 akhlak 29 an nahl ayat 125 30 al imran 31 akal 32 an-Nahl ayat 125 33 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 34 luqman 35 taubat 36 luqman 13 37 Menuntut ilmu 38 Ibrahim 42 39 al ahzab ayat 21 40 AL ISRA AYAT 23 41 an-nisa ayat 19 42 an nisa ayat 29 43 Pasar modal 44 ali imran 97 45 al maidah ayat 3 46 Puasa 47 ali Imran 64 48 Masjid 49 Ibrahim 7 50 Pohon 51 Al baqarah ayat 275 52 al maidah ayat 1 53 muhammad 10 54 al ikhlas ayat 1 55 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 56 saba 19 57 yusuf 58 surah hud ayat 61 59 al maidah ayat 90 60 Takdir 61 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 62 maha lembut 63 ikan 64 an nisa ayat 58 65 al ankabut ayat 45 66 Al-an'am ayat 165 67 Memaafkan 68 Rukun Maqam 69 Al-A’raf+ayat+129 70 an nisa ayat 9 71 surat Yunus ayat 57 72 yunus 10 73 al- Baqarah ayat 195 74 Hud ayat 61 75 nafas 76 al-ikhlas 77 surat quraisy 78 luqman 34 79 Lingkungan pendidikan Islam 80 q.s An- nisaa ayat 59 81 ali+imran+105 82 al mujadilah ayat 11 83 Tentang bersi 84 Surah al baqarah ayat 30 85 Agama 86 anggota badan tanggu 87 Ziarah kubur 88 Ibrahim+ayat+34 89 al hijr 41 90 muslim, bab pakaian (2125) 91 jual beli dan riba 92 surat ali imran ayat 159 93 QS. Ali Imran (3): 67 94 Al baqarah ayat 21 95 Hadis Ada seorang paki paki menghadap 96 Minyak wangi 97 luqman+ayat+15 98 Al ikhlas 99 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 100 Al Hijr ayat 9

Hasil pencarian tentang Dan+rabbmu+adalah+yang+Maha+esa

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 163
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ikhlas Ayat 1
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
(Dan Tuhanmu) yang patut menjadi sembahanmu, (adalah Tuhan Yang Maha Esa) yang tiada bandingan-Nya, baik...dalam zat maupun sifat, (tiada Tuhan melainkan Dia) (Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya..., dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 22
Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa....Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan...mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.
(Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa") lafal Allah adalah Khabar dari lafal Huwa, sedangkan lafal...Ahadun adalah Badal dari lafal Allah, atau Khabar kedua dari lafal Huwa.
(Maka bertasbihlah) artinya, Maha Sucikanlah (dengan menyebut nama) huruf Ba di sini adalah Zaidah (Rabbmu...Yang Maha Besar) yakni Allah Yang Maha Besar.
(Maka bertasbihlah) sucikanlah Dia (dengan menyebut nama) huruf ba di sini adalah huruf zaidah (Rabbmu...Yang Maha Besar) Maha Suci Dia.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang).
(Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka....Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana) di dalam pekerjaan-Nya (lagi Maha Mengetahui.) tentang makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 65
Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada...Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang").
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 39
Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang...Maha Esa lagi Maha Perkasa?
(Dan sesungguhnya Rabbmu benar- benar Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang).
(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang).
(Dan sesungguhnya Rabbmu, benar-benar Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang).
(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang).
(Dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu) yaitu Alquran....(Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan) menurut suatu qiraat lafal ta'maluuna
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 6
Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah...Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya...Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 48
(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan meraka...semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
(Sesungguhnya Rabbmu, Dialah Yang Maha Pencipta) segala sesuatu (lagi Maha Mengetahui) segala sesuatu
(Katakanlah, "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang...Maha Esa) tiada diwahyukan kepadaku sehubungan dengan perkara Tuhan, melainkan keesaan-Nya (maka hendaklah...kalian berserah diri) taat kepada apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu mentauhidkan Tuhan.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 4
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara...ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya....Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 51
Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 74
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 96
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.
(Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi) artinya selama keberadaan langit dan bumi di alam...dunia (kecuali) melainkan (jika Rabbmu menghendaki yang lain) yaitu perpanjangan waktu yang melebihi...umur langit dan bumi....Makna yang dimaksud adalah tidak terbatas; mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya....(Sesungguhnya Rabbmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.)
("Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan) seorang yang memperingatkan kalian dengan neraka...(dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya
(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dia-iah Yang Maha Perkasa) memiliki keperkasaan untuk membalas orang-orang...kafir (lagi Maha Penyayang) terhadap orang-orang yang beriman.