Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 angin 8 tentang kurban 9 ali imran 103 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 Al+hujurat+ayat+13 12 al qalam ayat 4 13 Al Baqarah ayat 285 14 zakat 15 surah al baqarah ayat 2 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 al baqarah ayat 177 19 ali imran 190 20 talak 21 luqman ayat 12 22 al hajj ayat 7 23 Ibrahim Ayat 7 24 Al hujurat ayat 9 25 ali imran 26 at tahrim ayat 6 27 Sedekah 28 saba 15 29 an nisa ayat 59 30 ali imran 159 31 al-hujurat ayat 9 dan 10 32 al-a'raaf+7 33 Pendidikan islam sebelum menikah 34 Al baqarah ayat 30 35 Surah Al Maidah ayat 15-16 36 Al ahzab ayat 21 37 ilmu 38 surat al araf ayat 54 39 at taubah ayat 60 40 Muslim itu bersaudara 41 Alat pembelajaran 42 surat+at+tagabun+ayat+1 43 upah 44 surat+38+ayat+72 45 Rumah 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 yunus ayat 3 48 al ikhlas 49 Yusuf 87 50 Cahaya Allah 51 beriman kepada allah 52 hawa 53 miskin 54 maryam 55 riba 56 Al hujurat ayat 13 57 Terbit 58 al baqarah ayat 285 59 kafir 60 ar rad ayat 11 61 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 62 an nisa ayat 29 63 al anfal ayat 60 64 Melaksanakan haji 65 al maidah ayat 8 66 ali imran 104 67 Al baqarah ayat 229 68 annisa ayat 58 69 alhadid ayat 7 70 Boros 71 Al-fajr ayat 27-30 72 Ali imran 60 73 Larangan merusak alam 74 sampaikan walau satu ayat 75 Harta rampasan perang 76 al-alaq+ayat+2 77 Al hujurat ayat 11 78 ali+imran+191 79 al-alaq+ayat+3 80 ali imran 18 81 Melupakan jasa orang 82 Al ahzab ayat 56 83 Al Bayyinah ayat 5 84 Al baqarah ayat 275 85 al-alaq+ayat+4 86 al ahqaf ayat 29 87 al hijr 19 88 memuliakan orang tua dan mertua 89 Bagi kaum berakal 90 hati bani adam 91 ar rahman 92 al-alaq+ayat+5 93 yusuf 111 94 al maidah ayat 1 95 al jumuah ayat 10 96 yusuf 97 qs al isro ayat 1 98 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 99 al hujurat ayat 10 100 at-tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang Yunus+86

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ


86. dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
Asy-Syu'ara, 86).
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus