Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 At taubah ayat 36 7 Jihad 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 Shalat 11 al maidah ayat 2 12 kejadian manusia 13 iblis 14 Zakat 15 Waktu 16 nikah 17 jual beli 18 Al baqarah ayat 2 19 al hujurat ayat 13 20 an nahl ayat 125 21 sholat 22 Riba 23 ali imran 104 24 akhlak 25 Sabar 26 jujur 27 AL HUJURAT AYAT 10 28 al imran 29 Ali Imran ayat 159 30 akal 31 Iman 32 an nisa ayat 29 33 luqman 13 34 Menuntut ilmu 35 al ahzab ayat 21 36 AL ISRA AYAT 23 37 an-nisa ayat 19 38 Hadist Bukhori dan muslim 39 Masjid 40 Pasar modal 41 ali imran 97 42 Puasa 43 ali Imran 64 44 al maidah ayat 3 45 taubat 46 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 47 Ibrahim 42 48 Ibrahim 7 49 luqman 50 an-Nahl ayat 125 51 Al-A’raf+ayat+129 52 ikan 53 saba 19 54 al ankabut ayat 45 55 an nisa ayat 58 56 surat Yunus ayat 57 57 al-ikhlas 58 Al-an'am ayat 165 59 Ibrahim+ayat+34 60 yunus 10 61 Agama 62 Lingkungan pendidikan Islam 63 Takdir 64 Memaafkan 65 nafas 66 al maidah ayat 1 67 al ikhlas ayat 1 68 jual beli dan riba 69 an nisa ayat 9 70 al hijr 41 71 al- Baqarah ayat 195 72 maha lembut 73 Pohon 74 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 75 surat ali imran ayat 159 76 surat quraisy 77 muslim, bab pakaian (2125) 78 Surah al baqarah ayat 30 79 q.s An- nisaa ayat 59 80 Tentang bersi 81 al mujadilah ayat 11 82 Rukun Maqam 83 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 84 Ziarah kubur 85 Al baqarah ayat 275 86 QS. Ali Imran (3): 67 87 surah hud ayat 61 88 Hud ayat 61 89 luqman 34 90 ali+imran+105 91 anggota badan tanggu 92 muhammad 10 93 Unta 94 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 95 an-nisa ayat 12 96 al maidah ayat 44 97 an+nisa+ayat+59 98 analysis+pendidikan+jasmani+dalam+surat+hud+ayat+52 99 al maidah ayat 33 100 berfikir

Hasil pencarian tentang al+kafirun+ayat+4

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ


4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari