Paling Sering Dicari

1 Ayat 2 surat fatihah 2 Cukuplah Allah 3 an-nur ayat 58 4 12 orang anak Yakub 5 ghaib 6 rezeki 7 menggauli+binatang 8 Hijrah 9 menunggu 10 Tauhid asma wasshifat 11 al baqarah ayat 30 12 Yusuf 108 13 jin+petir+qs 14 al qashasah ayat 26 15 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 16 Ayat tentang batasan pergaulan 17 Manusia 18 al baqoroh ayat 124 19 Bersyukur 20 keterangan 21 Bohong 22 sabar 23 Hadis Ibnu Majah 1934 24 Zakat 25 haji 26 bahasa arab 27 Surat Al-Insan Ayat 20 28 luqman ayat 14 29 surat al-baqarah ayat 283 30 an nisa ayat 29 31 al hadid ayat 20 32 kisah nabi syuaib 33 Larangan mengikuti tradisi lokal 34 shalat 35 ilmu 36 tafsir surat al-an'am ayat 160 37 demi masa 38 al isra ayat 32 39 asy-syu'ara ayat 214 40 basuh 41 tujuan hidup 42 Hadist tentang aqiqah 43 iblis+petir+qs 44 Ayat 15 45 al adiyat ayat 1-3 46 surat thaha ayat 8 47 Berdebat dengan cara yang baik 48 junub 49 Hadist+hidup kembali 50 Surat an-nisa ayat 1 51 Khalifah 52 setan+petir+qs 53 al baqarah ayat 45 54 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 55 memanfaatkan waktu 56 hati 57 Prof yunus uns 58 surat+albaqarah+ayat+153 59 al isra ayat 23 60 upah 61 surah tentang bersabar 62 AL-BAQOROH AYAT 30 63 al- dzariyat ayat 49 64 Dan pakaianmu bersihkanlah 65 Hadits qudsi tentang taubat 66 ibrahim 44 67 Al-Jaatsiyah ayat 22 68 Surat Thoha ayat 13-14 69 Surah qaf ayat 16 70 bintang 71 ar-rahman+ayat+20 72 Tentang lemahnya seitan 73 Hadist abu daud 2437 74 al-ahzab ayat 70 75 1934 hadis Ibnu majjah 76 keluarga 77 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 78 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 79 Al baqarah ayat 235 80 surah yunus ayat 57 81 ghofir+ayat+44 82 Berfikir 83 Al-maidah ayat 6 84 tangan 85 al an am ayat 82 86 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 87 Ar-Rum ayat 21 88 ghaffir ayat 44 89 an+nisa+ayat+11 90 abu daud 91 Al-An'am ayat 82 92 permadani 93 Menolong diri sendiri 94 gagak 95 Al-Luqman ayat 13 96 Rezeki dan kekayaan 97 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 98 gunung 99 hud ayat 114 100 Saba

Hasil pencarian tentang Dimana+dia+akan+mati

-deskripsi"> Dia mempunyai kekuatan dan kekuasaan seluruhnya, dimana dengannya Dia...Oleh karena itu, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi..., tidak akan dapat meloloskan diri dari azab-Nya ketika berlari menjauhi-Nya dan tidak ada yang keluar...Termasuk kekuatan-Nya adalah Dia mengirimkan rezeki-Nya kepada seluruh alam....Termasuk kemampuan dan kekuatan-Nya juga adalah Dia membangkitkan orang-orang yang telah mati setelah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Atau, Dia menetapkan untuk hamba-hamba-Nya hidup di dunia kemudian mati....menciptakan hamba-hamba-Nya, mengeluarkan mereka ke tempat ini (dunia) dan memberitahukan bahwa mereka akan...akan memperoleh balasan yang buruk....

-deskripsi"> Milik-Nya semua keperkasaan, dimana dengan keperkasaan-Nya Dia tundukkan...mengampuni dosa-dosa mereka meskipun dosa mereka setinggi langit, dan Dia akan menutup aib mereka meskipun
-deskripsi"> Yakni angin yang dahsyat, dimana saking kuat dan kerasnya, angin tersebut...itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; lalu kaum 'Aad pada waktu itu mati...bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk) (lihat Al Haaqqah: 7...

-deskripsi"> Dimana dengan begitu mereka menjadi hina di hadapan makhluk-Nya.
sisi, serta menyamakan yang jahil yang tidak mengetahui sesuatu dengan yang mengetahui segala sesuatu, dimana...Dia mengetahui apa yang ditelan bumi dari (tubuh-tubuh) mereka selama mereka berada dalam kubur mereka..., dan Dia mencatat dalam kitab-Nya yang terpelihara dari perobahan (Lauh Mahfuzh) semua yang terjadi...pada mereka ketika masih hidup dan setelah mereka mati.
"> Yakni biarkanlah kaum muslimin dengan keadaannya dan gunakanlah sikap merasa lengah terhadapnya, dimana...tafsir-deskripsi"> Yakni sebagaimana kamu tidak suka dan merasa jijik memakan bangkai saudaramu yang sudah mati...termasuk dosa yang besar karena Allah mengumpamakannya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati...lalu Dia memberinya taufiq kepadanya, kemudian menerima tobatnya....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya, dimana Dia mengajak mereka kepada sesuatu yang bermanfaat
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya dan mengingatkannya, dimana...dengan ayat-ayat itu orang yang cerdas dan berakal akan sadar, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman...tidak ragu tentang ucapanmu, maka demikian pula tidak patut ragu-ragu terhadap kebangkitan setelah mati
berita dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala tentang kekuasaan-Nya yang besar dan kehendak-Nya yang berlaku, dimana...dengannya Dia ciptakan makhluk-makhluk yang besar....yang mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar itu tentu mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati
class="tafsir-deskripsi"> Hal itu, karena di Tangan Allah-lah hak memberi hidayah dan menyesatkan, dimana...apa yang Dia kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi....

-deskripsi"> Dia memiliki keperkasaan yang sempurna, dimana dengan keperkasaan-Nya...Dia tundukkan segala sesuatu dan dengan keperkasaan-Nya Dia cukupkan hamba-Nya dan memberikan perlindungan
-deskripsi"> Dia memiliki keperkasaan dan kekuasaan, dimana dengannya Dia tundukkan segala...Jika Dia menghendaki, Dia mampu memenangkan kaum muslimin dalam setiap pertempuran, akan tetapi Dia Mahabijaksana..., Dia uji sebagiannya dengan sebagian yang lain dan menguji orang mukmin dengan orang kafir.
berakal sehat dapat mengingat betapa besarnya perhatian Allah dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dimana...Dia telah memudahkan kepada mereka air tesebut dan menyimpannya di dalam bumi untuk maslahat mereka....sana, mereka (orang-orang yang berakal sehat) dapat mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah, dan bahwa Dia...sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati sebagaimana Dia mampu menghidupkan bumi setelah matinya

-deskripsi"> Bisa juga diartikan, bahwa Dia meninggikan derajat orang-orang mukmin...

-deskripsi"> Yakni yang Mahatinggi, dimana Dia bersemayam di atas ‘Arsy-Nya....Wahyu disebut dengan ruh, karena ia ibarat ruh bagi jasad, dimana jasad tidak akan hidup tanpanya....Oleh karena jasad tidak akan hidup kecuali dengan ruh, maka ruh itu sendiri tanpa wahyu tidak akan baik...memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).”

-deskripsi"> Dia
-deskripsi"> Hawiyah adalah salah satu nama neraka, dimana orang-orang yang ringan timbangan...kebaikannya akan tinggal di sana....Ada pula yang berpendapat, bahwa maksudnya dia akan dilempar ke neraka secara jungkir balik (dengan kepala
Berbeda dengan orang-orang yang telah mengenal dunia dan hakikatnya, dimana dia menjadikannya sebagai...orang-orang berlomba-lomba dalam hal harta dan anak, maka dia berlomba-lomba dalam amal saleh....diperolehnya dan apa yang dituju oleh penghuninya, maka akan ditemukan pintu-pintu ke arahnya dalam...dia beramal dan berbuat....Padahal beramal untuk akhirat, itulah yang bermanfaat, menjadi simpanan pemiliknya dan akan ikut bersama
) kaum mukmin, maka Dia menyebutkan apa yang Dia lakukan untuk mereka di akhirat, yaitu dengan memasukkan...mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dimana sungai-sungai itu mengairi kebun-kebun...Demikian pula setelah Dia menyebutkan bahwa orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung, maka Dia menyebutkan...Maka tepatlah jika neraka tempat tinggal mereka –wal ‘iyaadz billah-, dimana mereka tidak akan dikeluarkan...darinya dan tidak akan diringankan azabnya.
Ta'aala mengingkari orang yang mengambil penolong selain Allah, seperti patung-patung dan berhala-berhala dimana...

-deskripsi"> Seperti berhala-berhala, dimana mereka menganggap bahwa berhala-berhala...mengerti sesuatu sedangkan mereka hanya sebuah batu, sebuah pohon, sebuah gambar, orang-orang yang telah mati

-deskripsi"> Dan tunggulah untuk mereka hari yang besar, yaitu hari dimana malaikat...Israfil mengajak kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, dimana tidak ada suatu pemandangan yang lebih...Ketika itu, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, maka manusia yang telah mati keluar
Dengan demikian, kalau seseorang ditaqdirkan akan mati, maka ia akan mati walau pun tanpa sebab dan kalau...pun seseorang diancam mati atau ada usaha dari orang lain untuk membunuhnya, maka dia tidak akan mati...tafsir-deskripsi"> Tidak disebutkan balasannya karena banyak dan besarnya balasan, dan bahwa balasan akan
(Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati) sebagaimana manusia, Dia menciptakan manusia dari air mani...dan sebagaimana burung yang Dia ciptakan dari telur (dan mengeluarkan yang mati) yaitu air mani dan...(Dan seperti itulah) dengan cara itulah (kalian akan dikeluarkan) dari kubur.

-deskripsi"> Yakni dari kitab-Nya, dimana dia tidak mengikutinya dan tidak tunduk...kepadanya, bahkan lalai terhadapnya niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang sangat berat.
Mereka, apabila mengalami saudaranya mati dalam perjalanan jauh mencari penghidupan atau terbunuh ketika...berperang, mengatakan, "Kalau saja mereka tetap tinggal bersama kita, mereka tidak akan mati atau terbunuh...Dia yang menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nyalah ketentuan mengenai segala sesuatu....Dia selalu mengetahui semua amalan baik dan buruk yang kalian lakukan, kemudian akan membalasnya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 19
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan...Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).
orang-orang Arab badui yang masuk ke dalam Islam di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana...masuknya mereka tidak di atas kesadaran dan pengetahuan akan kebenaran Islam....

-deskripsi"> Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan kembali kepada-Nya,...dan Dia Maha Penyayang, dimana Dia menerima tobatnya.
Allah itu Esa, tidak ada tuhan selain Dia....Segala ciptaan dan keberaturan yang ada di alam raya ini dapat menjadi saksi akan hal itu....Dia hidup kekal tanpa akan pernah mati. Dia mengatur dan mengurus seluruh isi alam.
Allah menggenggam nyawa (roh) yang telah mati pada saat matinya, dan nyawa yang belum mati pada waktu...Dia akan menahan nyawa yang ajalnya telah tiba--tidak akan mengembalikannya lagi ke jasadnya--dan akan
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman menerangkan bahwa Dia yang berhak...Ketika Dia menciptakan kamu, maka Dia sempurnakan wujudmu dengan pendengaran, penglihatan dan hati, dimana...Akan tetapi, setelah diberikan nikmat yang besar itu, sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur
class="tafsir-deskripsi"> Yakni bagi orang yang takut kepada Tuhannya dan takut berhadapan dengan-Nya, dimana...hal itu membuatnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia memperoleh dua surga....Menurut Syaikh As Sa’diy, dia akan mendapatkan dua surga dari emas, baik bejana, perhiasan, bangunan
dan orang-orang Mukmin, "Jika kalian memang orang-orang yang benar dengan klaim kalian bahwa Tuhan akan...menghidupkan kembali orang mati untuk dihisab di akheirat, maka mintakanlah kepada Tuhan agar Dia menghidupkan...kembali nenek moyang kami yang telah mati."
Kemudian Dia membangkitkan orang-orang yang sudah mati itu di hari kiamat....Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan mereka yang akan menangani urusan mereka dengan benar....Ketahuilah bahwa hanya Dia yang mempunyai hak mengadakan perhitungan dan memutuskan permasalahan antar...Dia adalah secepat-cepat yang melaksanakan perhitungan dan pembalasan.
Dia meliputi segala sesuatu baik dalam hal ilmu-Nya, pencatatan-Nya, maupun pemeliharaan-Nya....Dia bersih dari kezaliman, kekurangan dan semua aib....Dia yang memutuskan dengan keputusan qadari-Nya, dimana apabila Dia menghendaki sesuatu maka akan terjadi...dan jika Dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi....Dia yang memberikan keputusan antara kaum mukmin dan orang-orang kafir di dunia dengan memberikan pertolongan
tafsir-deskripsi"> Yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala, Dialah yang sendiri mengadakan dan meniadakan, Dia...yang mengadakan makhluk, memerintahkan mereka dan melarang, maka Dia akan mengembalikan mereka setelah...mereka mati dan akan memberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan selama di dunia.