Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 10 al-insyirah ayat 5 11 surat thaha ayat 180 12 al ikhlas 13 Bumi 14 Iman 15 al bayyinah ayat 8 16 al fatiha ayat 1 17 ciri ciri pasngan yang baik 18 akhlak 19 awan 20 Ayat 43 21 laut 22 pendidikan 23 annisa ayat 58 24 ali imran 64 25 Ali Imran 110 26 Surat Al-Insan Ayat 20 27 Hadis Ibnu Majah 1934 28 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 29 Sedekah 30 Bersyukur 31 al baqarah ayat 219 32 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 33 An-nisa ayat 58 34 Aman 35 dunia 36 AL HUJURAT AYAT 11 37 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 38 al hasyr ayat 7 39 ali imran 159 40 Ar-Rahman ayat 19 41 surat Al furqan ayat 20 42 Tafsir kepuasan kerja 43 saba 15 44 BAHASA ARAB 45 al maidah ayat 3 46 surat Al furqan ayat 9 47 Larangan mengikuti tradisi lokal 48 al baqarah ayat 2 49 Zakat fitrah 50 kriteria pasangan 51 Prof yunus uns 52 ayat twntang ahklak 53 AR RAHMAN 1 54 Yunus 55 Menolong diri sendiri 56 albaqarah ayat 267 57 gunung 58 Rezeki dari allah 59 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 60 1934 hadis Ibnu majjah 61 al baqarah ayat 124 62 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 63 az+zalzalah+ayat+2 64 buah buahan 65 Surat Thoha ayat 13-14 66 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 67 al baqarah ayat 4 68 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 69 kalimat allah isa 70 Nabi Yahya 71 Surat+Al-Baqarah 72 surah al imran 110 73 menyukai 74 surah Ar-Ra’du ayat 11 75 sayur 76 Surat Al-Baqarah ayat 10 77 Isteri dan anak adalah ujian 78 Al Imran ayat 7 79 Hadist abu daud 2437 80 al maidah ayat 8 81 surah+al+imran+110 82 Tafsir surah Al qashas ayat 77 83 ali imran ayat 103 84 Hadits Abu Daud No. 1241 85 tafsir Al-quran onlime 86 ali imran ayat 185 87 An Nisa ayat 29 88 Al Baqarah ayat 30 89 tauhid 90 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 91 zakat qardh 92 Surat Ap Ahqaf ayat 9 93 gembira 94 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 95 surah 'abasa ayat 38 96 sujud 97 al baqarah ayat 275 98 al+mursalat+ayat+32 99 hujan 100 nuh ayat 25

Hasil pencarian tentang surah+al+Maun+beserta+terjemahan

Hal ini seperti yang disebutkan dalam ayat 57 surah Al Israa’, ”Orang-orang yang mereka seru itu,...Hal ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Mu’minun: 91, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak..., dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada Tuhan beserta-Nya, maka masing-masing
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan...mereka (berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya, niscaya akan meminta izin
Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya....Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 17
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam...Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al...Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?".
disebutkan, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya..., kalau ada Tuhan beserta-Nya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian...Al Mu’minun: 91)

-deskripsi"> Yakni orang-orang kafir.
orang-orang kafir bila kalian bertemu dengan mereka dalam perang (padahal kalianlah yang di atas) lafal Al-A'launa...asalnya adalah Al-A'lawuuna, kemudian Wawu Lam Fi'ilnya dibuang sehingga jadilah Al-A'launa, artinya..., yang menang dan yang mengalahkan (dan Allah pun beserta kalian) yakni bantuan dan pertolongan-Nya (
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 140
Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar...ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta
emas, sebuah mahkota yang bertatahkan permata, minyak kesturi, minyak anbar dan hadiah-hadiah lainnya beserta...sebuah surah jawaban.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 40
berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta...menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah...Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...disebutkan dalam surah-surah yang lain....Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
telah memberikan sesuatu yang paling utama kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu Al...Qur’an beserta tujuh yang dibaca berulang-ulang, maka dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itulah seharusnya...tafsir-deskripsi"> Yakni cukupkanlah dengan pemberian Allah kepadamu berupa tujuh yang berulang-ulang dan Al
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 91
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau...ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian
sebanyak sembilan belas malaikat melainkan untuk menguji orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi al-Kitab...meyakini bahwa apa yang dikatakan al-Qur'ân mengenai penjaga neraka jahanam adalah benar dari sisi Allah...Demikian juga, agar para pengikut Muhammad semakin bertambah imannya, dan mereka yang telah diberikan al-Kitab...beserta orang-orang Mukmin tidak lagi meragukan kebenaran hal ini.
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...bintang-bintang dan lain sebagainya; isyarat tentang pertikaian pertama dalam penciptaan antara Iblîs dan Adam beserta...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
(Sesungguhnya Firaun dan Haman) pembantu Firaun (beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah)...Lafal Khathi-ina berasal dari Al Khathi-ah, artinya orang-orang yang durhaka, maka mereka dihukum oleh
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Ada juga yang menafsirkan ayat "dan ruku'lah beserta orang yang ruku'" adalah perintah mengerjakan shalat...berdalil dengan ayat ini untuk menerangkan wajibnya shalat berjama'ah, yaitu dari ayat "dan ruku'lah beserta...orang yang ruku'", yakni shalatlah beserta orang yang shalat.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
sebelum itu) sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Luth (dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta...keluarganya) beserta orang-orang yang ada di dalam bahteranya (dari bencana yang besar) dari bencana
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 17
lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".