Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 orang tua 15 dunia 16 al-maidah ayat 3 17 al-insyirah ayat 5 18 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 19 an-nur+ayat+36 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 al-baqarah ayat 168 22 hewan 23 Urusan 24 hujan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 huud+40 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 al baqarah ayat 261 29 mengharapkan pertemuan 30 ar rum ayat 21 31 An nahl ayat 120 32 ibrahim 32 33 al ahzab ayat 70 34 Memohon ampun 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 ikhlas 37 Anjing 38 surat Al furqan ayat 20 39 ali imran ayat 26 40 Al furqon ayat 67 41 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 42 al bayyinah ayat 8 43 menghindari perkelahian 44 Bersyukur 45 lukman+ayat+15 46 surat al baqarah ayat 11 47 surat Al furqan ayat 9 48 ali imran ayat 185 49 Saba 13 50 QS.Al imran ayat 79 51 Al+Anbiyâ+ayat+73 52 Surga 53 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 54 AL+AHZAB+AYAT+70 55 Menumbuhkan kebiasaan menegur 56 an nisa ayat 59 57 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 58 petunjuk 59 al-maidah ayat 48 60 kemuliaan 61 Surat al maidah ayat 48 62 Al+hijr+ayat+48 63 an+nur+ayat+62 64 surat al-araf 31 65 Surat Al ikhlas 66 bohong 67 masuk 68 Permadani 69 rumah 70 SURAT 2 AYAT 168 71 terjemahan surat al mulk 72 Surat Al-Baqarah ayat 10 73 an nahl ayat 43 74 al-an’am ayat 121 75 golongan 76 Ayat tentang toleransi 77 al fatihah ayat 1 78 Niat 79 Al-Baqarah ayat 256 80 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 81 ali imran 139 82 surah yunus ayat 57 83 Surat+Al+-+Baqarah : 269 84 Ayat menuntut ilmu 85 Al-Baqarah [2] ayat 43 86 Rezeki 87 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 88 al anfal ayat 17 89 lisan 90 Surat+Al-Baqarah 91 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 92 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 93 Ibnu Katsir 94 wahai jiwa 95 Tafsir surat alkafirun 96 olah raga 97 Al-Baqarah · Ayat 286 98 Al mu'minun ayat 51 99 Al+waqiah+ayat+37 100 LUKMAN AYAT 12

Hasil pencarian tentang Al-Imran+(3+:+130)

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat 130
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan di Mekah, kecuali ayat 130...Surat ini dimulai dengan penyebutan dua huruf yang digunakan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân...Setelah itu, dijelaskan kedudukan al-Qur'ân yang mulia dan terhormat karena diturunkan oleh Allah swt...perintah melaksanakan salat, kerancuan tuntutan orang-orang musyrik ketika meminta mukjizat selain al-Qur'ân...pada beberapa surat lain, untuk menantang orang-orang yang ingkar, di samping sebagai isyarat bahwa al-Qur'ân
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
Thaha: 130)

-deskripsi"> Yakni kuat dalam beribadah baik dengan anggota badannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

ilmu yang diambil dari berita, (2) ‘Ainul yaqiin, yaitu ilmu yang diperoleh dari melihat langsung, (3)...Nah, Al Qur’an ini menempati posisi paling tinggi, yaitu haqqul yaqiin karena di dalamnya terdapat
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran